Lav

Danas je dobar dan za druženje. Potrudite se da se usmjerite na sklapanje novih poznanstava. Imate previše ideja, ali odredite prioritetne koje ćete realizovati.