Lav

Danas bi trebalo da budete posvećeniji i detaljniji na poslu. Možda nemate dovoljno energije za rad, ali se fokusirajte bar na ono što je bitno. Posvetite neko vrijeme porodici.