Utorak, 12.11.2019 | 16:05
IZVOR: Kolektiv.me

ČETVRTAK: Ove crnogorske opštine će biti BEZ STRUJE!

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 14. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija, Pixabay

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio  ul. Milana Raičkovića i dio Kotorske ulice; dio ul. Generala Sava Orovića i dio Goranske ulice, dio Kuća Rakića; dio Peute.

Danilovgrad

– u terminu od 11 do 13 sati : farma koka u Martinićima;

-u terminu od 13 do 14:30 sati: Mermer u Danilovgradu

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Vinići, Šobajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Ostrog, Kupinovo i Motel Sokolina

Cetinje

-u terminu od 10 do 12:30 sati: područje Cuca, Čeva, Bjelica, Čeklića, Resne i Lastve Čevske

-u terminu od 12 do 18 sati (45 minutna iskljućenja u navedenom periodu): područje Cuca, Čeva i Bjelica

Nikšić

– u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Zaslap, Nudo

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Studenca, Brlja, Kočani, Kapino Polje, Poklonci, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Vib-Bas, Kličevo, Vrtac, Stubica, paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Straševina, Goranović, Farma Joković, Neckom, Broćanac, Riđani, Kuside, Moštanica, Voli, Ibon, Autobuska stanica, Stara Varoš, Željeznička stanica, Okov, Zgrada Bas, MUP, Upravna zgrada Boksita, Laković, Ul. Vuka Mićunovića, Karađorđeva, Vardarska, Metalac, Čađalica, dio Bulevara 13. jul, Ul. Ivana Milutinovića, Elektroprivreda, ul. Peta Proleterska, ul. Jovana Cvijića, ul. Manastirska, ul. Njegoševa, Varteks, Meander, PP Bast Plastic

-u terminu od 09:00 do 11:00 sati: Tehnopolis, Hotel Onogošt, Dom Zdravlja, Zgrada Drvoimpexa, Mlin, Gimnazija, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Grahovo kod škole

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati:Podkraj(Grahovo)

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota -Turist B (potrošači od gradske plaze do Fakulteta za pomorstvo.

– u terminu od 09 do 13 sati – područje od Markovog Rta do kraja Stoliva

-u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaji

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 16 sati: Stanišića Dubrava

-u terminu od 09 do 16 sati: soliteri Savina

Bar

-u terminu od 09:00 – 10:00 sati: Svi potrošači TS Pod lozom – potrošači dijela ulice IV Proleterske Crnogorske brigade, potrošači Ilina kod restorana Pod lozom, Lokali na mostu Željeznice, Stadion, Meteorološka, Zgrada Babovića, ulica Jugoslovenska, Pekara Bijeli golub

-u terminu od 11:00 – 11:30 sati: C 11 u ulici Rista Lekića, lamela1 i lamela2, zgrada Realston-a

Ulcinj

– u terminu od 09:00-14:30 sati(povremeno) : dio naselja Pinješ od vojnih zgrada do hotela Albatro.

-u terminu od 08:00-14:30 sati: Fraskanjel

 Budva

-u terminu od  09  do 11 sati: dio naselja Podličak

Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

-u  terminu od 09:00 do 14:00: DV 10 kV Pavino polje (Pavino polje, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Čokrlije, Rajkovići, Bijeli potok, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer);

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Barice škola, Reljin kamen, Džukeljska jama, Kameno polje;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Brestovik, Rakonje MBTS;

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Bliškovo;

-u  terminu od 09:00 do 12:00: Godijevo-škola;

-u  terminu od 12:00 do 15:00: Godijevo-Cekule;

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

Mojkovac

-u  terminu od 09:00 do 13:00: DV 10 kV Uloševina-Slatina-Dobrilovina (Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina);

Kolašin

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Babljak;

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Smolice;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Vojkovići;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Biočinovići.                                           

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati:  Dapsiće,Tmušiće i planinski prevoj Lokve

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Gjili Potok,Trešnjevik,Štavna,Sjenožete,Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Kralje

Plav

-u termnu od 09 do 16 sati: uže gradsko jezgro Plava, sportska hala i Hotel Novi

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Novšiće

-u terminu od 09 do 12:30 sati: dio sela Šarkinovića Lakat

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bašča

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Daciće

Šavnik

– u terminu od 07:30-17:30 sati: Pošćenje, Petnjica, Mokro, Gradac

-u terminu od 09:00 – 17:00 sati: Krnja Jela

-u terminu od 09:00-17:00 sati: Timar, Mljetičak, Dobra Sela, Slatina

Pljevlja

– u terminu od 08:00-17:00 sati: Šljivansko i Otilovići

-u terminu od 09:00-13:00 sati: Rudnica

-u terminu od 11:00-13:00 sati: Ul.Vuka Kneževića i Pijaca

Žabljak

– u terminu od 09:00 – 14:00 sati: Naselje Pećića Ograde, Ulica Njegoševa, Restoran Oro, Zlatni Papagaj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 11.11. do 16.11.)

Srijeda – Petak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Boronjina, Mandići i Miokusovići.

Berane (od 11.11. do 16.11.)

Ponedeljak, utorak i petak: Kurikuće, Vuča, Jelovica, Glavaca, Crni Vrh, Veliđe, Dolac, Praćevac i vodo-zahvat Praćevac, Bastahe, dio Lubnice i Vuča;

Srijeda i četvrtak: djelovi sela Lužac i Buče, kao i kratkotrajna isključenja za područje Banjevca, Jugovine, Vinicke, Navotine, Rijeke Marsenić, Gradine, Lukinog Vira, Trepče i Šekulara.

Nikšić (od 11.11. do 16.11.)

Ponedjeljak: Donja Zagora;

Utorak: Rokoči;

Srijeda: Tospude, Tresnjevo, Repetitor i Rokoči;

Četvrtak – Zaslap i Nudo;

Petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči.

Šavnik (od 11.11. do 16.11.)

Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Pošćenje, Petnjica, Gradac, Mokro, Bijela, Miloševići i Kruševice.

Bijelo Polje (od 11.11. do 16.11.)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 11. novembra do petka 15. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 11.11. – 15.11.

Ponedeljak: Adžin Most, Dobro Polje, Šobajići i Bare Šumanovića;

Utorak: Bare Šumanovića, Vinići i Šobajići;

Srijeda: Kula Vinići;

Četvrtak: Rova i Veleta;

Petak: Kujava.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Britanska Vlada objavila spisak: Crnogorski državljani NE MOGU u Veliku Britaniju

Petak, 03.07.2020 | 18:22

Vlada Velike Britanije je objavila listu zemalja za koje se propisi o karantinu neće primjenjivati pri ulasku u ovu državu, među kojima nema Crne Gore.  

Um je njihov najbolji prijatelj: U ovim znakovima rađaju se osobe kojima je INTELIGENCIJA jača strana

Petak, 03.07.2020 | 18:09

Ovoj zlatnoj petorki nije potrebno čak ni društvo jer im je njihov um najbolji prijatelj. Izgledaju vrlo mistično, ali to je uglavnom zato što rade na briljantnim idejama i planovima.  

LJUBAVNA tradicija: Zašto bračno putovanje nazivamo MEDENI MJESEC?

Petak, 03.07.2020 | 18:08

Bračno putovanje ili medeni mjesec označava tradicionalno vrijeme kada mladenci nakon vjenčanja sami odlaze na kratko putovanje kako bi proslavili svoje vjenčanje i romantično i u privatnosti uživali u prvim zajedničkim trenucima braka.  

NEVRIJEME u Podgorici- oštećeno više automobila

Petak, 03.07.2020 | 17:56

Više automobila je oštećeno u nevremenu koje je danas poslijepodne zadesilo Podgoricu.    

Orlandić NAJAVIO: Od 19. jula OTVARA se avio linija Luksemburg-Tivat

Petak, 03.07.2020 | 17:38

Od 19. jula počinju letovi između Luksmeburga i Crne Gore...  

Kotor: Za modernizaciju kina "Boka“ skoro 200 HILJADA EURA

Petak, 03.07.2020 | 16:39

Ugovor o sufinansiranju projekta digitalizacije bioskopa u Kotoru potpisali su danas ministar kulture Aleksandar Bogdanović, predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović i direktor Filmskog centra Sehad Čekić.  

Ruska ekonomija prolazi kroz TEŽAK period- GUBITAK od 14 milijardi dolara

Petak, 03.07.2020 | 16:26

Mjera koja bi trebala biti spas i ne zvući baš dobro...  

Koronavirus: U Srbiji NAJVEĆI broj preminulih za jedan dan od početka epidemije

Petak, 03.07.2020 | 15:45

Najnoviji presjek koronavirusa u Srbiji...

CEDIS: Zbog radova na mreži u NEDELJU isključenja STRUJE

Petak, 03.07.2020 | 15:10

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 05. jul, bez napajanja električnom energijom će ostati:  

MCP: Teško je biti građanin države u kojoj zakone najmanje poštuju oni koji su ih sami donosili

Petak, 03.07.2020 | 14:59

U ovom burnom vremenu kad se borimo za elementarnu pravdu i kad branimo Crkvu od nasrtaja antiustavnog bezakonja, pastirska nam briga nalaže da upozorimo i na opasnosti koje su se nadvile nad golim životima vjerujućih hrišćana i svih građana Crne Gore, navodi se u saopštenju Mitropolije crnogorsko primorske .