Petak, 21.02.2020 | 16:17
IZVOR: Kolektiv.me

RADOVI na mreži: Ove opštine će u NEDELJU biti BEZ STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 23. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 
Foto: Ilustracija, Pixabay

 Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: korisnici na području Boškovića, Vučkovića i sušare.

Obavještenje o planiranim prekidima za 24. februar

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 24. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Potoci, Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine;

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul. Desanke Maksimović, ul. Dušana Duće Mugoše, dom zdravlja i vrtić Donjoj Gorici;

– u terminu od 08 do 15 sati: Pelev Brijeg, ul. Bregalnička, dio ulice Sedme omladinske brigade, ul. Vladike Danila, dio Momišića oko Ars medike, dio Doljana i soliteri u centru grada na Trgu Balšića;

– u terminu od 12 do 13 sati – dio Zlatice oko škole;

– u terminu od 09 do 15 sati – dio Farmaka (Čelebić).

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine i Grude (prekidi u trajanju do 30 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Vinarija „Ravil“, Jabuke, Donji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Gornji Zagarač, Markovina, Bandići, Malenza i Đeđezi;

– u terminu od 08 do 11 sati: dio Novog Sela, firme Savović i Velmont, Livade Bandića, dio Lužnice i Komani (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati – Mokanje.

Cetinje

– u terminu od 10 do 14 sati: područje Čeva, Cuca, Bjelica, Resne, Ćeklića i Lastva Čevske;

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasom, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane;

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Grahovac;

– u terminu od 07:45 do 17 sati – Rokoči;

– u terminu od 07:50 do 17 sati – Osječenica;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Trešnjevo;

– u terminu od 08 do 15 sati: ul. Trebješka, ul. Školska, ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom i dio Kličeva;

– u terminu od 09 do 14 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, sušara „Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Gornja i Donja Lastva, Trepča, Brankov Do, Bajov Do, Rudine , Ramovića Do, Jabuke, Brestice, Srni Do, Trubjela , Trubjela – vojska, Krstac i Vojin Do.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati – Krute Duraku;

– u terminu od 08 do 15 sati – Meterizi (kod Lakčevića);

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati – Kamenički Most;

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Donji Kravari.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Liša Potok, Grabovik, Đurmani, Zagrađe, trafostanica „Drina Kameno“, Velji Grad i Crni Rt;

– u terminu od 08 do 16 sati: Mikovići, Orahovo, Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio korisnika na području Rene.

Budva

– u terminu od 09 do 17 sati: Mainski put do br.30, Svatovska ulica i dio naselja Budva Polje.

Kotor

– u terminu od 10 do 13 sati – Dub;

– u terminu od 09 do 14 sati – Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaji;

– u terminu od 09 do 12 sati – Sveti Stasije (dio korisnika).

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 12 sati – kompletno područje Bijele i Kamenari (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 11 do 13 sati – Đenovići i Baošići (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 12 do 14 sati – Kumbor i Zmijica (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 17 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Žlijebi i Ubli;

– u terminu od 08 do 15 sati – Vrbanj.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Dubljevići.

Pljevlja

– u terminu od 13 do 16 sati – naselje iza Pošte i Prijepoljska ulica;

– u terminu od 09 do 15 sati – Šljivansko i Otilovići.

Žabljak

– u terminu od 08 do 14 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Šarović, Stijepović CHF, Stijepović, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Šavnik

– u terminu od 10 do 14 sati: Gradac, Mokro, Pošcenje, Petnjica, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Bijela, Miloševici i Kruševice.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Kalica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Bubanje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Kruševo.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Trešnjevo;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – dio sela Trepča.

Rožaje

– u terminu od 10 do 14 sati: Grahovo, Hurije, Bašča, Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići i Zloglavlje;

– u terminu od 09 do 12 sati – ul. 30 septembar i dio ulice Maršala Tita;

 
Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Bogavci;

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo;

– u terminu od 09 do 16 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, fabrika vode i Sjerogošte;

– u terminu 09 do 14 sati – Cerovica.

Bijelo Polje

– u terminu od 10 do 16 sati – Rakonje i Džafića Brdo;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir;

– u terminu od 10 do 16 sati – Nedakusi i Majstorovina (Sopljače);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dubrave, Kukulje, Livadice i Sela;

– u terminu od 10 do 16 sati: Gornja Lipnica, Kruševo, Pisana Jela i Ribarevine;

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Ivanje, Radulići, Godijevo, Goduša, Vrbe, Kradenik, Sipanje, Ličine, Sušica, Lazovići, Osmanbegovo Selo, Dupljaci i Čampari;

– u terminu od 09 do 14 sati – Donja Unevina i Podbrežje;

Obavještenje o planiranim prekidima za 25. februar

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 25. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: željezničke stanice Golubovci i Bioči, dio Mojanovića, Goričani, Beglaci, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah;

– u terminu od 09 do 14 sati: Jelin Dub i željez. stanica Bratonožići;

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul.Desanke Maksimović, ul. Dušana Duće Mugoše, dom zdravlja i vrtić Donjoj Gorici;

– u terminu od 08 do 15 sati: ulica Bregalnička, dio ulice Sedme omladinske brigade, Vladike Danila, dio Momišića oko Ars medike i Petrovići.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Gruda, Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići i Begovine (prekidi u trajanju do 30 minuta u navedenom terminu)

– u terminu od 07:30 do 17:30: Vinarija „Ravil“, Jabuke, Donji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Gornji Zagarač, Markovina, Bandići, Malenza i Đeđezi;

– u terminu od 08 do 15 sati – Iverak i dio Komunica.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasom, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići i Očinića Poljane (prekidi u trajanju do 30 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Prekornica, Pačarađe, Gluhi Do, Obzovica, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani i Ugnji;

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 08 do 14 sati – Ljubotinj;

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Rijeka Crnojevića, sela Riječke nahije, vodovodi Cetinja i Budve, Podgor i Građanji (prekidi u trajanju do 30 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 13 do 15 sati: Podgor, Građani, Višnjica i vodovod Cetinje (prekidi u trajanju do 30 minuta u navedenom terminu).

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Grahovac i Trešnjevo;

– u terminu od 07:45 do 17 sati – Rokoči;

– u terminu od 07:50 do 17 sati – Osječenica;

– u terminu od 08:10 do 17 sati – Zakurljaj;

– u terminu od 08 do 16 sati – Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički Kraj i Jovan Do;

– u terminu od 07:30 do 17:30 – Liverovići i dio Carina.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati – Krute Duraku i Kamenički Most;

– u terminu od 08 do 15 sati: Velika Plaža, naselje kod restorana Primavera, Meterizi i ul. Vida Matanovića;

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Sukobin.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Liša Potok, Grabovik, Đurmani, Zagrađe, trafostanica „Drina Kameno“, Velji Grad i Crni Rt;

– u terminu od 08 do 16 sati: Mikovići, Orahovo, Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio korisnika na području Rene;

– u terminu od 09 do 15 sati: zgrade I32, I31, A1, A2, D9, C6, B4 i B5 na Topolici, šetalište Kralja Nikole (lokali), ul. Jovana Tomaševića br. od 1 do 6, 49 i 51, ulica Maršala Tita br. 52 i Dom učenika;

– u terminu od 09 do 15 sati: Sutomore – OŠ „Kekec“, ul. 20. jula, ul. Save Kovačevića, ul. Cara Lazara, zgrade I1 i I2, obala Iva Novaković, Crveni krst, ul. Ivana Milutinovića, obala Iva Novaković, Mogilica i Madžari.

Kotor

– u terminu od 10 do 13 sati – Dub;

– u terminu od 09 do 14 sati: Dornj Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje;

– u terminu od 09 do 13 sati – Muo i Strp;

– u terminu od 09 do 12 sati – Sveti Stasije (dio korisnika).

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 10:30 sati – Meljine;

– u terminu od 08 do 15 sati – Kameno;

– u terminu od 09 do 17 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubli.

Pljevlja

– u terminu od 10 do 11:30 sati – dio ul. Ratnih vojnih invalida i Event centar – Taša;

– u terminu od 09 do 15 sati – Šljivansko i Otilovići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 14 sati – dio korisnika u Motičkom Gaju.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Radetina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Petnjica, Radmanci, Lagatori, Bor, Savin Bor, Ponor, Dašča Rijeka, Kruščica, Murovac, Javorova, Tucanje, Azane, Vrševo, Lješnica, Orahovo i selo Dobrodole.

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 17 sati – dio sela Trepča.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Novšiće.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati – Filipovići.

Kolašin

– u terminu od 09 do 16 sati: Lugovi, Oćiba, Lugovi, Pčinje i Crkvine;

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Međuriječje;

– u terminu od 08 do 16 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Sipanje, Goduša, Dupljaci, Lazovići, Čampari, Đalovići, Šipovice, Stubo, Negobratina, Vrh i Moravac;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir;

– u terminu od 10 do 16 sati: Barice, Čokrlije, Pavino Polje, Grab, Bijeli Potok, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer i Slatka;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Dubrave;

– u terminu od 09 do 11 sati – Rasocvo;

– u terminu od 09 do 14 sati – Krstače;

– u terminu od 08 do 14 sati – Mahala.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17:30 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje (24.02. – 29.02.) Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje.

Danilovgrad (24.02. – 29.02.) Jastreb, Gruda, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Đuričkovići, Musterovići, Malenza i Braćani;

Danilovgrad (27.02. – 28.02.) Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje.

Berane (24.02. – 29.02.) Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje (24.02. – 29.02.) Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Ulcinj

– 24. i 25.02. – Kamenički Most;

– 25 i 26.02. – Krute Duraku;

– 26. i 27.02. – Pekara – Krute;

– od 26.02. do 28.02. – Gornja Klezna.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

ŽIVOT im se polako vraća u normalu: Nakon 76 DANA, grad Vuhan više nije u IZOLACIJI

Srijeda, 08.04.2020 | 09:22

Stanovnici Vuhana, željno su iščekivali današnji dan!

Uz plaćenu KAUCIJU: Ronaldinjo PUŠTEN iz ZATVORA

Srijeda, 08.04.2020 | 08:41

Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo pušten je iz paragvajskog zatvora i prebačen u kućni pritvor.

Iz Luksemburga danas stiže 90 državljana Crne Gore i donacija Hajriza Brčvaka

Srijeda, 08.04.2020 | 08:17

Specijalnim letom nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines iz Luksemburga danas stiže oko 90 crnogorskih državljana.

50.000 medicinskih maski, 1000 zaštitnih odijela i 1000 testova: Danas stiže pomoć iz TURSKE

Srijeda, 08.04.2020 | 07:58

Nakon nedavnog telefonskog razgovora predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, danas će u Crnu Goru stići kontigent medicinske pomoći, donacija turskog Predsjednika.

ODT: Jedna osoba OSUMNJIČENA za objavljivanje spiska oboljelih od COVID-19

Utorak, 07.04.2020 | 21:50

Policija je uhapsila M.R. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka – spiska oboljelih od koronavirusa, saopšteno je večeras iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Postanite pravi PICA majstor: Tijesto za picu gotovo za 10 minuta

Utorak, 07.04.2020 | 21:43

Uz ovaj recept pripremićete picu za 10 minuta.

UP: Računarske prevare koštale crnogorske građane DVA MILIONA eura

Utorak, 07.04.2020 | 21:16

Računarskim prevarama građani Crne Gore do sada su oštećeni za više od dva miliona eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Bijeg od korone: Viktorija i Dejvid Bekam u KARANTINU vrijednom 6,7 MILIONA eura

Utorak, 07.04.2020 | 21:11

Bivša fudbalska zvezda Dejvid Bekam (44) i njegova supruga i modna dizajnerka Viktorija Bekam (45) su zavučeni u svom luksuznom domu za vrijeme karantina zbog pandemije korona virusa.

Ukrajinski biznismen i političar DONIRAO crnogorskoj Vladi 50.000 eura

Utorak, 07.04.2020 | 20:57

Počasni predsjednik ukrajinske građevinske kompanije Liko-Holding Igor Lisov donirao je Vladi Crne Gore 50.000 eura za borbu protiv koronavirusa.

HOROSKOP otkriva: ČETIRI znaka koje očekuje šansa za novu STRAST ili novi POSAO

Utorak, 07.04.2020 | 20:39

Sezona Ovna odavno je započela i sada doživljavamo njegovu vatrenu strast. Kako se ružičasti Supermjesec pojavljuje 8. aprila 2020. godine, stvari će postati intenzivnije.