Petak, 14.08.2020 | 15:14
IZVOR: Kolektiv.me

NEDJELJA, PONEDJELJAK i UTORAK: Ove opštine će biti BEZ STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 16. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija, Pixabay

NEDJELJA

Cetinje

- u terminu od 06 do 08 sati: Njeguši i Žanjev Do.

PONEDELJAK

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 17. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 08 do 14 sati: djelovi grada preko Morače, dio Mareze, sadine, Sjenokos, dio Tološa i Zagoriča (isključenja ne duža od 10min u navedenom periodu).

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja

dio Gornjih Vranića, dio Tološa i ulica Ceklinska.

Cetinje

- u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Tunel mekavac i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 20min)

- u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 13 sati: Glavica, Voštar, Zagreda, Grlić, Gimnazija, Preduzeće Crna Gora Cop i Kasarna (kratka isključenja u navedenom periodu)

- u terminu od 07:30 do 13 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Sladojevo Kopito, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov,  Garmin, Ramini, Jovović i Đurović

- u terminu od 07:30 do 15 sati: Stanjevića Rupa, Zagorak i Seoca.

Tuzi

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja,  Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj. (kratkotrajna isključenja)

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Nikšić

- u terminu od 09 do 14 sati: Obljaj.

Plužine

- u terminu od 08 do 17 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

- u terminu od 09 do 13 sati: Smriječno.

- u terminu od 09 do 14 sati: Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Kotor

- u terminu od 08 do 10 sati: Dobrota, Zgrade Jugopetrola, naselje između Trećeg puta i magistrale, naselje ispod magistrale do Pomorskog fakulteta.

- u terminu od 08 do 12 sati: Risan, Mala, Smokovac, češke barake.

- u terminu od 10 do 12 sati: Stari grad, dio potrošača oko Pomorskog Muzeja, dom Pomoraca.

Tivat

- u terminu od 08 do 10 sati: Dumidran i Komat.

Herceg Novi

- u terminu od 15 do 19 sati: Bijela i Todorovići.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Gornji Kravari.

Andrijevica

- u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Cecune.

Berane

- u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

- u terminu od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci i Vinilplast.

- u terminu od 08:30 do 18 sati: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela.

- u terminu od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Ujniče, Glibavac

- u terminu od 08 do 15 sati: Nikoljac

- u terminu od 15 do 18 sati: Jabučina

- u terminu od 09 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Loznice , Ribarevine, Rakitska Rijeka, Voljavac, Rasovo-Rosulja, Ćukovac.

- u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Šljunkara Zaton.

- u terminu od 15 do 17 sati: Eko Flora Voćara.

Kolašin

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 09 do 13 sati: Moračka Bistrica.

- u terminu od 09 do 18 sati: Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica i Jabuka, Drndari, Crni val.

- u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Lancer.

Mojkovac

- u terminu od 09 do 13 sati: Stevanovac , Slatina , Kaludra , Bistrica, Dobrilovina, Siga.

Petnjica

- u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica.

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Čardak, Brda.

- u terminu od 09 do 13 sati: Zbljevo.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Đuranovića Luke.

Žabljak

- u terminu od 08 do 16 sati: Smrčevo Brdo.

- u terminu od 09 do 13 sati: Naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Restoran Oro i Zlatni Papagaj.

UTORAK

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 18. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 08 do 12 sati: Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić, Montenegro Petrol, servis Vujačića, Hladnjača Novaković, Srpska, Ljakovići, Mitrovići, Mahala (kratkotrajna isključenja ne duža od 15 min).

- u terminu od 08 do 16 sati: područje Lješanske nahije-  Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Gornjih Vranića.

- u terminu od 08 do 16 sati: dio Tološa Ulica Ceklinska.

Cetinje

- u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon,  Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu).

- u terminu od 08 do 17 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 15 sati: Zagorak.

Tuzi

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom. (kratkotrajna isključenje u navedenom terminu)

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj.

Nikšić

- u terminu od 08 do 15 sati: Pišteta i Jasenovo Polje.

Plužine

- u terminu od 09 do 14 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

Ulcinj

- u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Gornji Kravari.

Kotor

- u terminu od 09 do 12 sati: Gornji, Morinj, Bunovići, Bakoči i Repaji.

- u terminu od 09 do 16 sati: Grbalj, Lastva Grbaljska, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

Herceg Novi

- u terminu od 07 do 15 sati: Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

Bijelo Polje

- u terminu od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Selakovići, Potrk, Obod, Žaljevo, Glibavac.

- u terminu od 08:30 do 18 sati: Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovići, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir donji, Mojstir gornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja.

- u terminu od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

- u terminu od 08 do 15 sati: Bistrica Kostenica.

- u terminu od 14:30 do 19:30 sati: Mioče.

- u terminu od 09 do 15 sati: Kičava, Grubješići, Crniš, Medanovići, Kostići, Ivanje, Žiljak, Brzava, Donja Lipnica.

- u terminu od 09 do 10 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka.

- u terminu od 14 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka.

Kolašin

- u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 08:30 do 09 sati: Pažanj, Osnovna muzička škola, Policija, Veletrgovina, Centar grada.

- u terminu od 09 do 14:30 sati: ulica 4. Proleterske, dio potrošača u ulicama: Palih Partizanki, Dunje Djokić, Junaka Breze, Radoša Maškovića, Generala Bulatovića, Mojkovačke i trga Borca.

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

- u terminu od 13 do 14:30 sati: Pažanj, Osnovna muzička škola, Policija, Veletrgovina, Centar grada.

- u terminu od 09 do 18 sati: Lugovi, Oćiba, Vladoš, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica, Drndari.

Mojkovac

- u terminu od 09 do 14 sati: Donja  Polja, Centar Grada.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Poda.

Berane

- u terminu od 10:30 do 12:30 sati (kratkotrajna isključenja): OŠ Vukašin Radunović, Muzička Škola,Separacija i Market Ideja.

- u terminu od 13 do 15 sati (kratkotrajna isključenja): Fudbalski stadion, Sporska sala  Ulica Jovana Cvijića i dio Teramske ulice.

- u terminu od 15 do 17 sati (kratkotrajna isključenja): Asfaltna Baza - Donja Rženica.

Plav

- u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Đurička Rijeka i Velika.

Pljevlja

- u terminu od 08 do 15 sati: Šumani i Borovica.

- u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Rožaje

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Grahovo.

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje.

Žabljak

- u terminu od 08 do 16 sati: Smrčevo Brdo, "Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

DPS: Miješanje Crkve u politiku očigledno postala nova realnost Crne Gore

Srijeda, 23.09.2020 | 21:36

"Direktnim miješanjem Episkopskog savjeta u političke pregovore oko formiranja nove vlasti, prekršen je Ustav Crne Gore, koji propisuje strogu odvojenost države i crkve", saopšteno je iz DPS-a. 

"MAGIČNO je i PREDIVNO...": Holivudska glumica uživa na odmoru u CG

Srijeda, 23.09.2020 | 20:56

Holivudska glumica Iv Laru poznata po seriji “CSI Majami” boravi u Crnoj Gori i, kako kaže, uživa u njenim prirodnim ljepotama i ovdašnjem gostoprimstvu.

Nataša Ninković nije uradila nijednu OPERACIJU: Glumica odala TAJNU svog izgleda

Srijeda, 23.09.2020 | 20:55

Ipak, ona priznaje da koristi tretmane za uljepšavanje i njegu.

Saobraćajna NESREĆA u Budvi - STRADALA jedna osoba, ima povrijeđenih

Srijeda, 23.09.2020 | 20:10

Saobraćajna nezgoda u Budvi...

Stručnjaci dali savjet šta je NAJZDRAVIJE: Jedino ovako spremljena jaja ČUVAJU od bolesti

Srijeda, 23.09.2020 | 19:40

Neka istraživanja dokazuju da se kancer, dijabetes i srčana oboljenja mogu spriječiti regulisanjem režima ishrane i ubacivanjem jaja u redovan jelovnik.  

Vrijeme je za odmor nakon TITULE: Nole u mjehur od SAPUNICE, mnogima omiljen u djetinjstvu

Srijeda, 23.09.2020 | 19:15

Vrijeme je za odmor poslije titule....

ČESTITKE Bečiću iz regiona: Siguran sam da ćeš najviše zakonodavno tijelo voditi ČASNO i ISPRAVNO

Srijeda, 23.09.2020 | 19:06

Borenović je dodao da je uvjeren da će formiranje nove Vlade proteći u najboljem redu i da je budućnost Crne Gore u dobrim rukama.

Veliko NEVRIJEME u Tivtu- Vatrogasci od sinoć na TERENU

Srijeda, 23.09.2020 | 18:55

Situacija na terenu usložnjava jer je nevrijeme nanijelo veliku štetu u Tivtu, objavljeno je na Facebook stranici Službe zaštite i spašavanja opštine Tivat.

Potrebna aplikacija za one koji vole čašicu više – mobilni telefon koji vodi računa da li smo previše POPILI

Srijeda, 23.09.2020 | 18:25

Posljednji izum američkih naučnika mogao bi naići na oduševljenje korisnika širom svijeta, posebno onih koji vole čašicu više.

VIDEO: Za 20 minuta do SAVRŠENOG tijela: Ovom TRENINGU Džej Lo može da zahvali na izvajanim mišićima

Srijeda, 23.09.2020 | 18:13

Latino diva ima način kako u 50. godini održava savršenu mišićnu masu.