Bik

Moguć priliv novca. Dobro se osjećate. Potrudite se da se usredsrijedite na uživanje danas. Nemojte samo pretjerivati sa slatkišima.