Utorak, 14.01.2020 | 15:06
IZVOR: Kolektiv.me

CEDIS: Zbog radova na mreži u ČETVRTAK višesatna ISKLJUČENJA STRUJE!

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 16. januara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija/Pixabay

Podgorica

- u terminu od 08:30 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Stravče, Brezovice, Lokve i Ptikalj

- u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ul. Milana Raičkovića i dio Kotorske ulice

- u terminu od 09 do 14 sati: dio ul IV proleterske (prekon puta OŠ Savo Pejanović)

 Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići,  Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete i Viš,  Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

- u terminu od 08 do 16:30 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od 08 do 15 sati: Bandići

-u terminu od 08 do 17:30 sati: Kupinovo

 Cetinje

- u terminu od 09:30 do 10 sati: područje Cuca, Čeva, Bjelica, Ćeklića Resne i Lastve Čevske (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)

- u terminu od 11 do 13 sati: grad Cetinje i prigradska naselja  (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)

-u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići,  Golijan i Ugnji    (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela  i vodoizvorište Vrela

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 08 do 15 sati: trg Kralja Nikole, dio Njegoševe ul, ul. Petra Lubarde, dio Zmajeve ulice, Donje Polje, Grude, Policija, Štamparija i Hotel Grand

 Nikšić

-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Tehnopolis,  ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine

Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

 Ulcinj

- u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Rastiš

-u terminu od 08:00-15:00  sati: dio naselja Nova Mahala

 Bar

- u terminu od 09:00 do 15:00 sati: korisnici zaseoka Kovačevići u Goranu

-u terminu od 09:00 – 15:00 sati: korisnici sa Gornje Čeluge i Čeluge ispod Bolnice, zgrade F1, F2, F42, F42 –A, F42-B, F43, D5, Obala 13 jula  zgrada POTKOVICA, zgrada TRI KULE, Ul. Bulevar revolucije broj 2, 4 i 6, Ul. Mila Boškovića broj 2, 4 i 6 na Topolici 1, povremeno će se isključivati po 30 minuta

 Budva

-u terminu od  09 do 13 sati: naselje Boreti

 Kotor

- u terminu od 09 do 10 sati:  Škaljari, Dom gluvih

- u terminu od 10:15 do 11:15 sati: bolnica Kotor

- u terminu od 11:45 do 12:45 sati: Pelužica  crpna stanica

- u terminu od 13 do 14 sati: Stari grad od Trga od oružja do crkve Sv. Nikole, Maksimus

- u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Institut za biologiju mora

- u terminu od 16 do 17 sati: Dobrota, Psihijatrijska bolnica

- u terminu od 10 do 11 sati: Orahovac - Vodovod, kratkotrajni prekidi na području Ljute i Lipaca

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Hotel Teuta, Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava,  Gabela, Goruica

-u terminu od 13 do 14 sati: Risan, Bolnica Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna od Bolnice do Doma Zdravlja

-u terminu od 14:15 do 15:15 sati: Risan, Dom za stare Grabovac

-u terminu od 15:45 do 16:45 sati: rezervoari za gorivo u Lipcima, naselje oko rezervoara,  kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava,  Gabela, Goruica

-u terminu od 17 do 18 sati: Dobrota,  "HUMA" -vile i hotel

-u terminu od 09 do 13 sati: Prčanj, Palata "Tre sorele" i naselje oko nje

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Livadice Ercegović, Jugodrvo Čikić, Vranovići, Lješevići, Bigova

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, paprati, Popova ulica, Šišići, Lukavci - Bućin

 Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići i Stječići

-u terminu od 09 do 15 sati: Donja Ratiševina

 Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Rodijelja, Pećarska

-u  terminu od 10:00 do 16:00: Pašića Polje, Laholo, Prestreke, Unevina, Pripčići, Slijepač Most, Lješnica, Zaton

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

 Mojkovac

-u  terminu od 10:00 do 14:00: Donja Polja

 Kolašin

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Plana, Blatina, Migalovica, Bistrica, Lipovo

-u  terminu od 08:30 do 15:00: Liješnje

 Berane

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dolac

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće

-u terminu od 12 do 16 sati: Babino,Dragosava,Zagrađe i dio sela Goražde i Hemiska industrija Polieks

 Petnjica

-u terminu od 12:00 h do 16:00 sati: cjelokupno područje opštine Petnjica

Plav

- u terminu od 09 do 12 sati: dio Naselja Glavice

 Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Ćosovica

 Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Katun, Boščinovići

-u terminu od 08:00-09:00  sati: dio zgrade u naselju Kupusište (prvi ulaz do restorana Apolon)

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

 Šavnik

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

 Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 13. do 17. Januara)

- Kurikuće i Trepča;

Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)

- Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

Nikšić (od 13. do 17. januar)

Ponedeljak

- u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;

- u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;

- u terminu od 08 do 15 – Trepča;

- u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.

Utorak

- u terminu od 08 do 17 sati – Spila;

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;

- u terminu od 08 do 15 sati - dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;

- u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.

Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 13. do 17. januara)

- Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.

Danilovgrad (od 13. do 18. januara)

- Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

DPS osudio PREBIJANJE mladića u Podgorici: "Nadležni da KAZNE vandale"

Utorak, 28.01.2020 | 16:37

"Pored pomenutog incidenta, zabilježene su razne provokacije: od gađanja kamenicama vozila i ljudi koji su krenuli da proslave pobjedu svoje reprezentacije do verbalnih napada na pojedine funkcionere naše stranke", tvrde iz DPS-a.

Štipni mladu, pljuni u šaku, ne poklanjaj žute ruže..: Zanimljive TRADICIJE širom SVIJETA

Utorak, 28.01.2020 | 16:34

Svi smo bar jednom u životu doživjeli kulturni šok. Ako putujete u Egipat nemojte se iznenaditi ako vidite kako prije vjenčanja mladu prijatelji štipaju. Oni smatraju da ta akcija donosi sreću budućem bračnom paru. Iz svake tradicije možemo naučiti po nešto o drugoj državi i njihovoj kulturi.

Situacija ALARMANTNA: Od koronavirusa PREMINULO 107 osoba

Utorak, 28.01.2020 | 16:15

Koronavirus je u utorak ujutro potvrđen u Njemačkoj, broj zaraženih porastao je na 4.474, a mrtvih na 107.

Ne žele ekstra PROFIT: Kompanija "Nike" povukla iz PRODAJE sve proizvode sa Kobijevim brendom

Utorak, 28.01.2020 | 16:14

"On je bio jedan od najboljih sportista svoje generacije, njegov uticaj na sport i košarkaški svijet je nemjerljiv. On je bio voljeni član naše porodice. Nedostajaće nam. Mamba zauvijek", saopštio je "Nike".

PUCNJAVA u Zeti: Podgoričanin ŽIVOTNO UGROŽEN

Utorak, 28.01.2020 | 15:58

Podgoričanin Igor Krstović ranjen je u pucnjavi u Zeti, saopšteno je nezvanično iz više izvora.

VIDEO: HOTEL od LEDA: Već TRIDESET godina predstavlja pravu ATRAKCIJU za turiste

Utorak, 28.01.2020 | 15:41

Nedaleko od Jukasjarvija, najsjevernijeg gradića u Švedskoj u kojem su prosječne temperature znatno niže od nule, niklo je pravo umjetničko čudo.

Planirana isključenja struje u ČETVRTAK - evo u kojim gradovima

Utorak, 28.01.2020 | 15:30

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 30. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Odbijen predlog za određivanje PRITVORA: Devetoro uhapšenih sa Zlatice braniće se sa SLOBODE

Utorak, 28.01.2020 | 15:27

Sudija za istragu podgoričkog Osnovnog suda odbio je predlog osnovnog državnog tužilaštva da se odredi pritvor za devetoro lica, uhapšenih nakon nereda na Zlatici u subotu veče, saopšteno je iz tog organa.

JUBILARNI 50. klasik Đokovića i Federera: Nole juri novi REKORD protiv povrijeđenog Rodžera!

Utorak, 28.01.2020 | 15:22

Srpski teniser ima dobre šanse da po 8. put osvoji Australijan open.

Sozina će sjutra biti ZATVORENA: Saobraćaj će biti OBUSTAVLJEN DVA sata

Utorak, 28.01.2020 | 15:15

Saobraćaj na dionici puta Virpazar- Sutomore, kroz tunel “Sozina” biće obustavljen sjutra od 10 do 12 sati, saopšteno je iz Monteputa.