Utorak, 14.01.2020 | 15:06
IZVOR: Kolektiv.me

CEDIS: Zbog radova na mreži u ČETVRTAK višesatna ISKLJUČENJA STRUJE!

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 16. januara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija/Pixabay

Podgorica

- u terminu od 08:30 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Stravče, Brezovice, Lokve i Ptikalj

- u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ul. Milana Raičkovića i dio Kotorske ulice

- u terminu od 09 do 14 sati: dio ul IV proleterske (prekon puta OŠ Savo Pejanović)

 Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići,  Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete i Viš,  Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

- u terminu od 08 do 16:30 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od 08 do 15 sati: Bandići

-u terminu od 08 do 17:30 sati: Kupinovo

 Cetinje

- u terminu od 09:30 do 10 sati: područje Cuca, Čeva, Bjelica, Ćeklića Resne i Lastve Čevske (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)

- u terminu od 11 do 13 sati: grad Cetinje i prigradska naselja  (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)

-u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići,  Golijan i Ugnji    (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela  i vodoizvorište Vrela

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 08 do 15 sati: trg Kralja Nikole, dio Njegoševe ul, ul. Petra Lubarde, dio Zmajeve ulice, Donje Polje, Grude, Policija, Štamparija i Hotel Grand

 Nikšić

-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Tehnopolis,  ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine

Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

 Ulcinj

- u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Rastiš

-u terminu od 08:00-15:00  sati: dio naselja Nova Mahala

 Bar

- u terminu od 09:00 do 15:00 sati: korisnici zaseoka Kovačevići u Goranu

-u terminu od 09:00 – 15:00 sati: korisnici sa Gornje Čeluge i Čeluge ispod Bolnice, zgrade F1, F2, F42, F42 –A, F42-B, F43, D5, Obala 13 jula  zgrada POTKOVICA, zgrada TRI KULE, Ul. Bulevar revolucije broj 2, 4 i 6, Ul. Mila Boškovića broj 2, 4 i 6 na Topolici 1, povremeno će se isključivati po 30 minuta

 Budva

-u terminu od  09 do 13 sati: naselje Boreti

 Kotor

- u terminu od 09 do 10 sati:  Škaljari, Dom gluvih

- u terminu od 10:15 do 11:15 sati: bolnica Kotor

- u terminu od 11:45 do 12:45 sati: Pelužica  crpna stanica

- u terminu od 13 do 14 sati: Stari grad od Trga od oružja do crkve Sv. Nikole, Maksimus

- u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Institut za biologiju mora

- u terminu od 16 do 17 sati: Dobrota, Psihijatrijska bolnica

- u terminu od 10 do 11 sati: Orahovac - Vodovod, kratkotrajni prekidi na području Ljute i Lipaca

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Hotel Teuta, Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava,  Gabela, Goruica

-u terminu od 13 do 14 sati: Risan, Bolnica Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna od Bolnice do Doma Zdravlja

-u terminu od 14:15 do 15:15 sati: Risan, Dom za stare Grabovac

-u terminu od 15:45 do 16:45 sati: rezervoari za gorivo u Lipcima, naselje oko rezervoara,  kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava,  Gabela, Goruica

-u terminu od 17 do 18 sati: Dobrota,  "HUMA" -vile i hotel

-u terminu od 09 do 13 sati: Prčanj, Palata "Tre sorele" i naselje oko nje

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Livadice Ercegović, Jugodrvo Čikić, Vranovići, Lješevići, Bigova

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, paprati, Popova ulica, Šišići, Lukavci - Bućin

 Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići i Stječići

-u terminu od 09 do 15 sati: Donja Ratiševina

 Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Rodijelja, Pećarska

-u  terminu od 10:00 do 16:00: Pašića Polje, Laholo, Prestreke, Unevina, Pripčići, Slijepač Most, Lješnica, Zaton

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

 Mojkovac

-u  terminu od 10:00 do 14:00: Donja Polja

 Kolašin

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Plana, Blatina, Migalovica, Bistrica, Lipovo

-u  terminu od 08:30 do 15:00: Liješnje

 Berane

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dolac

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće

-u terminu od 12 do 16 sati: Babino,Dragosava,Zagrađe i dio sela Goražde i Hemiska industrija Polieks

 Petnjica

-u terminu od 12:00 h do 16:00 sati: cjelokupno područje opštine Petnjica

Plav

- u terminu od 09 do 12 sati: dio Naselja Glavice

 Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Ćosovica

 Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Katun, Boščinovići

-u terminu od 08:00-09:00  sati: dio zgrade u naselju Kupusište (prvi ulaz do restorana Apolon)

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

 Šavnik

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

 Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 13. do 17. Januara)

- Kurikuće i Trepča;

Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)

- Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

Nikšić (od 13. do 17. januar)

Ponedeljak

- u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;

- u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;

- u terminu od 08 do 15 – Trepča;

- u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.

Utorak

- u terminu od 08 do 17 sati – Spila;

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;

- u terminu od 08 do 15 sati - dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;

- u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.

Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 13. do 17. januara)

- Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.

Danilovgrad (od 13. do 18. januara)

- Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

"Vidim da je narod baš srećan što estrada nema od čega da živi"

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 11:55

Goca Tržan javno je iskrtikovala sve one koji likuju nad novonastalom teškom situacijom usljed vanredne situacije.

"Krompir....I, šta sad?⁣ Niko vas ne sprečava da se bavite muzikom": Pjevačica sve oduševila porukom

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 08:58

Tijana Dapčević je neko ko nema dlake na jeziku, a na svom Instagram profilu objavila je status koji je i te kako privukao pažnju. Naime, ona je pronašla svoju staru knjigu gdje okopava krompir, a onda je poslala snažnu poruku koju prenosimo u cjelosti.

Podgorica dobija još jedan KRUŽNI TOK, i to na ovoj LOKACIJI

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 11:13

Izgradnja kružne saobraćajnice na raskrsnici ulica Meše Selimovića i Blaža Jovanovića s ciljem da se poveća nivo bezbjednosti saobraćaja za sve učesnike i omogući bolje regulisanje saobraćaja u odnosu na postojeće stanje u blokovima V i VI počela je danas, saopšteno je iz Glavnog grada.

Kolašinska voda SKUPLJA od podgoričke: Evo kolike su CIJENE u svim crnogorskim gradovima

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 07:36

Najskuplju vodu iz gradskih vodovoda u Crnoj Gori plaćaju domaćinstva iz Kotora 1,03 eura po kubiku (m3), dok je najjeftinija žiteljima Šavnika svega 12 centi po kubiku, pokazuje novi zvaničan izvještaj Regulatorne agencije za energetiku u čijoj je nadležnosti i regulisanje cijene vode, pišu Dnevne novine.

Ulcinj: Prazno vozilo sletjelo na plažu, TEŠKO POVRIJEĐEN kupač

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 13:35

A.B. (22) iz Tuzi teško je povrijeđen u nedjelju popodne na plaži Rakita blizu Kruča kod Ulcinja kada je na njega pod još uvijek nerasvijtljenim oklnostima, naletio prazan automobil "golf II" ulcinjskih registarskih oznaka.

Samo tokom današnjeg dana: Policija danas KAZNILA 58 vozača

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 22:04

U cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, policijski službenici Grupe saobraćajne policije su kroz pojačano prisustvo na putnim pravcima, zbog uočenih prekršaja, samo tokom današnjeg dana do 20 časova, sankcionisali 58 vozača.  

OSVJEŽITE se koktelom od limunade: HIT ovog ljeta, a lako se priprema

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 21:24

Pjenušavi koktel od limuna pravo je rješenje za osvježenje tokom vrućih ljetnih dana i noći.

"Dopustite sebi GREŠKE...": Ovako je razmišljao Sigmund Frojd drugačije od svih

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 20:45

Svaki normalan čovjek, normalan je, zapravo, samo djelimično...  

PRELJUBA zna za godine?: Evo kada smo najnevjerniji i zašto

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 19:22

Jedno godišnje doba je predstavljeno kao najrizičnije za preljubu. Da li naslućujete koje...?  

VIDEO: Federer ODUŠEVIO: IZNENADIO djevojčice koje su igrale tenis na krovu zgrade

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 19:17

Pandemija koronavirusa sredinom marta zaustavila je teniske turnire širom svijeta, a tokom karantina u Italiji oduševile su dvije djevojčice koje su igrale svoj meč na krovovima svojih zgrada.

Garantaju USPJEH: NAJBOLJI bračni savjeti koji su potrebni svakom paru

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 18:33

Neka vas ne zavara jednostavnost nekih od savjeta, jer upravo ta jednostavnost garantuje uspjeh. Ovo su najbolji bračni savjeti koji su potrebni svakom paru.  

GORI u podnožju brda: Požar u Lužnicama, ugrožen veći broj kuća, objekata...

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 18:13

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada trenutno gase požar u rejonu Lužnice, gdje je u podnožju brda ugrožen veći broj objekata, stambenih, porodičnih kuća i hangara.  

Održana tribina u Podgorici: "Značaj sporta i pravilna ishrana za djecu..."

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 18:01

U Organizaciji NVO Centar za psihološke pripreme sportista i NVO Živim Život, u Gimnaziji Slobodan Škerović je održana tribina sa nazivom Značaj sporta i pravilne ishrane za djecu, đake i studente.

Kad ti je mama milijarderka onda sa 2 godine nosiš torbu od 15 HILJADA DOLARA: Ali, to je samo početak...

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 17:49

Ćerka najmlađe milijarderke na svijetu Stormi Vebster je najviše stilizovana beba na svijetu i dobija najskuplje poklone od svoje mame

Ima li ŽIVOTA na Marsu?: Prvi Airbus 2026. leti na Crvenu planetu da to PROVJERI

Ponedjeljak, 03.08.2020 | 16:44

Cilj ambicioznog projekta, čija cijena se mjeri milijardama, je da na Zemlju donese uzorke koje prikuplja NASA-in rover Perseverance