Utorak, 14.01.2020 | 15:06
IZVOR: Kolektiv.me

CEDIS: Zbog radova na mreži u ČETVRTAK višesatna ISKLJUČENJA STRUJE!

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 16. januara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Ilustracija/Pixabay

Podgorica

- u terminu od 08:30 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Stravče, Brezovice, Lokve i Ptikalj

- u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ul. Milana Raičkovića i dio Kotorske ulice

- u terminu od 09 do 14 sati: dio ul IV proleterske (prekon puta OŠ Savo Pejanović)

 Danilovgrad

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići,  Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete i Viš,  Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

- u terminu od 08 do 16:30 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od 08 do 15 sati: Bandići

-u terminu od 08 do 17:30 sati: Kupinovo

 Cetinje

- u terminu od 09:30 do 10 sati: područje Cuca, Čeva, Bjelica, Ćeklića Resne i Lastve Čevske (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)

- u terminu od 11 do 13 sati: grad Cetinje i prigradska naselja  (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)

-u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići,  Golijan i Ugnji    (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela  i vodoizvorište Vrela

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 08 do 15 sati: trg Kralja Nikole, dio Njegoševe ul, ul. Petra Lubarde, dio Zmajeve ulice, Donje Polje, Grude, Policija, Štamparija i Hotel Grand

 Nikšić

-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Tehnopolis,  ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine

Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

 Ulcinj

- u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Rastiš

-u terminu od 08:00-15:00  sati: dio naselja Nova Mahala

 Bar

- u terminu od 09:00 do 15:00 sati: korisnici zaseoka Kovačevići u Goranu

-u terminu od 09:00 – 15:00 sati: korisnici sa Gornje Čeluge i Čeluge ispod Bolnice, zgrade F1, F2, F42, F42 –A, F42-B, F43, D5, Obala 13 jula  zgrada POTKOVICA, zgrada TRI KULE, Ul. Bulevar revolucije broj 2, 4 i 6, Ul. Mila Boškovića broj 2, 4 i 6 na Topolici 1, povremeno će se isključivati po 30 minuta

 Budva

-u terminu od  09 do 13 sati: naselje Boreti

 Kotor

- u terminu od 09 do 10 sati:  Škaljari, Dom gluvih

- u terminu od 10:15 do 11:15 sati: bolnica Kotor

- u terminu od 11:45 do 12:45 sati: Pelužica  crpna stanica

- u terminu od 13 do 14 sati: Stari grad od Trga od oružja do crkve Sv. Nikole, Maksimus

- u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Institut za biologiju mora

- u terminu od 16 do 17 sati: Dobrota, Psihijatrijska bolnica

- u terminu od 10 do 11 sati: Orahovac - Vodovod, kratkotrajni prekidi na području Ljute i Lipaca

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Hotel Teuta, Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava,  Gabela, Goruica

-u terminu od 13 do 14 sati: Risan, Bolnica Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna od Bolnice do Doma Zdravlja

-u terminu od 14:15 do 15:15 sati: Risan, Dom za stare Grabovac

-u terminu od 15:45 do 16:45 sati: rezervoari za gorivo u Lipcima, naselje oko rezervoara,  kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava,  Gabela, Goruica

-u terminu od 17 do 18 sati: Dobrota,  "HUMA" -vile i hotel

-u terminu od 09 do 13 sati: Prčanj, Palata "Tre sorele" i naselje oko nje

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Livadice Ercegović, Jugodrvo Čikić, Vranovići, Lješevići, Bigova

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, paprati, Popova ulica, Šišići, Lukavci - Bućin

 Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići i Stječići

-u terminu od 09 do 15 sati: Donja Ratiševina

 Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Rodijelja, Pećarska

-u  terminu od 10:00 do 16:00: Pašića Polje, Laholo, Prestreke, Unevina, Pripčići, Slijepač Most, Lješnica, Zaton

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

 Mojkovac

-u  terminu od 10:00 do 14:00: Donja Polja

 Kolašin

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Plana, Blatina, Migalovica, Bistrica, Lipovo

-u  terminu od 08:30 do 15:00: Liješnje

 Berane

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dolac

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće

-u terminu od 12 do 16 sati: Babino,Dragosava,Zagrađe i dio sela Goražde i Hemiska industrija Polieks

 Petnjica

-u terminu od 12:00 h do 16:00 sati: cjelokupno područje opštine Petnjica

Plav

- u terminu od 09 do 12 sati: dio Naselja Glavice

 Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Ćosovica

 Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Katun, Boščinovići

-u terminu od 08:00-09:00  sati: dio zgrade u naselju Kupusište (prvi ulaz do restorana Apolon)

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

 Šavnik

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

 Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 13. do 17. Januara)

- Kurikuće i Trepča;

Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)

- Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

Nikšić (od 13. do 17. januar)

Ponedeljak

- u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;

- u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;

- u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;

- u terminu od 08 do 15 – Trepča;

- u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.

Utorak

- u terminu od 08 do 17 sati – Spila;

- u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;

- u terminu od 08 do 15 sati - dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;

- u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.

Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 13. do 17. januara)

- Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.

Danilovgrad (od 13. do 18. januara)

- Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

OSTALE VIJESTI

U Upravi policije potpisano oko 90 ANEKS UGOVORA o djelu

Četvrtak, 03.12.2020 | 23:16

U Upravi policije je juče i prekjuče potpisano oko 90 aneksa ugovora o djelu, po kojima je ta služba obavezna da spoljnim saradnicima, penzionisanim službenicima i honoracima obezbijedi mjesečne naknade u prosjeku od 517 do 900 eura do 1. decembra naredne godine, piše Dan.

Povećanje produktivnosti i zaposlenosti: ONI razmatraju uvođenje četvorodnevne radne sedmice

Četvrtak, 03.12.2020 | 21:24

Španska vlast analizira mogućnost uvođenja četvorodnevne radne sedmice. Pojedine kompanije su već primijenile ovaj sistem.

Epidemiolog Laušević: "Korona da bude LEKCIJA cijeloj PLANETI"

Četvrtak, 03.12.2020 | 20:39

Epidemiolog Dragan Laušević, saopštio je u emisiji "Akcenti" na TVCG, da je s ovom pandemijom cijela planeta omanula, te da se reagovalo na vrijeme pandemija se mogla suzbiti. Istakao je da ovo treba da bude velika lekcija svim državama svijeta, dodajući da se ne treba, za sada, previše oslanjati na vakcinu, već na masku, distancu i higijenu.

KORONA u CG ne miruje: Registrovan 581 novopozitivni slučaj, preminulo ŠEST osoba

Četvrtak, 03.12.2020 | 16:51

Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1725 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 581 novopozitivnih[1] slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2

PUCNJAVA u Podgorici: Od posljedica RANJAVANJA preminula jedna osoba

Četvrtak, 03.12.2020 | 16:02

U Kliničkom centru preminuo je J.M. (53), kojeg je, prema informacijama iz Uprave policije, dan ranije iz vatrenog oružja ranio V.G. (77).

U Upravi policije potpisano oko 90 ANEKS UGOVORA o djelu

Četvrtak, 03.12.2020 | 23:16

U Upravi policije je juče i prekjuče potpisano oko 90 aneksa ugovora o djelu, po kojima je ta služba obavezna da spoljnim saradnicima, penzionisanim službenicima i honoracima obezbijedi mjesečne naknade u prosjeku od 517 do 900 eura do 1. decembra naredne godine, piše Dan.

Abazović: Tačno je da mi je ponuđen 21 MILION, ali nije tačno da mi ih je ponudio Brčvak

Četvrtak, 03.12.2020 | 23:04

Lider Građanskog pokreta URA i kandidat za potpredsjednika Vlade Dritan Abazović je saopštio da su tačne informacije da mu je nuđen 21 milion eura, ali je negirao da mu ih je nudio humanista Hajriz Brčvak, kako je to tvrdio biznismen Miodrag Daka Davidović.

Vučić o protjerivanju Božovića: “To nije bio prijateljski čin, UŽASNUT sam odnosom prema Srbiji

Četvrtak, 03.12.2020 | 22:57

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da protjerivanje ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića nije bio prijateljski čin.

Prvi dan Evropskog prvenstva: Ruskinje ubjedljive u derbiju, iznenađenje za Rumunke

Četvrtak, 03.12.2020 | 22:06

Prvi dan Evropskog prvenstva za rukometašice donio je samo jedno iznenađenje.

Povećanje produktivnosti i zaposlenosti: ONI razmatraju uvođenje četvorodnevne radne sedmice

Četvrtak, 03.12.2020 | 21:24

Španska vlast analizira mogućnost uvođenja četvorodnevne radne sedmice. Pojedine kompanije su već primijenile ovaj sistem.

Na Mjesecu zakazana prva TRKA AUTOMOBILA - Evo KADA će biti održana

Četvrtak, 03.12.2020 | 21:18

Prva trka automobila na Mjesecu zakazan je u oktobru 2021. godine, a u pomoć je pristigao i legendarni dizajner Ferrarija.

Epidemiolog Laušević: "Korona da bude LEKCIJA cijeloj PLANETI"

Četvrtak, 03.12.2020 | 20:39

Epidemiolog Dragan Laušević, saopštio je u emisiji "Akcenti" na TVCG, da je s ovom pandemijom cijela planeta omanula, te da se reagovalo na vrijeme pandemija se mogla suzbiti. Istakao je da ovo treba da bude velika lekcija svim državama svijeta, dodajući da se ne treba, za sada, previše oslanjati na vakcinu, već na masku, distancu i higijenu.

Vlada CG: Saopštenje o odlukama donijetim 27. novembra i 2. decembra bez održavanja sjednica

Četvrtak, 03.12.2020 | 20:00

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim 27. novembra i 2. decembra 2020. godine bez održavanja sjednica

Đukanović o borbi protiv koronavirusa: Oporavak da ne bude privilegija samo nekih

Četvrtak, 03.12.2020 | 19:38

Bez sveobuhvatnog i koordinisanog odgovora, solidarnosti zemalja i odgovornog pojedinca nećemo uspjeti u borbi protiv najvećeg izazova u istoriji Ujedinjenih nacija, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, na specijalnoj sjednici Generalne skupštine UN-a posvećenoj borbi protiv koronavirusa.

Oni vole pažnju i nikad ne prave prvi korak: Muškarci rođeni u ovom znaku su najromantičnije duše

Četvrtak, 03.12.2020 | 19:35

Vladavina Raka traje od 22. juna do 22. jula. On je vodeni znak kojim vlada Mjesec.