Petak, 10.07.2020 | 15:40
IZVOR: Kolektiv.me

CEDIS: Zbog radova na mreži u SRIJEDU isključenja STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15.jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Finansialexpress/ Ilustracija

Tuzi      

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza,  Kremza, granični prelaz Božaj,  Karaula Jagoda i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Traboin, Helnica i Nabom

Podgorica          

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati:  zgrade u Ulica Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i  Gola strana

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brežine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade u Ulica Vlada Ćetkovića i Rista Dragojevića

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: DOO Domaća Trgovina  na Starom Aerodromu

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Vodovod Stari Aerodrom

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Stovarište Čelebića u Farmacima

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio Bandića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Šipačno

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Pišteta

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dragovoljići

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: komplet Župa Nikšićka, Rudnici Boksita

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Ulcinj   

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Beogradsko Naselje I kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Darza - kraća Isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Sts Ljodo Selcanin kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:mDonji Štoj- Hidrogradnja kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ćetkovići - kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ćurke - kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Paratuk - kraća isključenja

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Donja Klezna

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio grada kod zgrade Doma Kulture i zgrade MUP-a, dio bulevara Đerđ Kastioti Skenderbeg

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Salč, Ulcinjske Krute, Kruče, Kodre, dio naselja Totoši kod tržnog centra Cungu

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Donji Kosići, Mide, Kamenički most, Mali Kaliman, Međureč, Krute kod pekare

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Centar Štoja

Bar        

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kompletno područje Virpazara sa okolinom.

Herceg Novi     

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla.

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Nemila, Potrošači  naselja solidarnosti Nemila, potrošači oko pekare Šušić, ulice Zemunska, Ustanička

Kotor   

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije,Dragalj

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio planinskog katuna Jelovica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio planinskog katuna Jelovica

Petnjica              

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Kalica

Rožaje 

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grahovo,Hurije,Bašča,Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići i Zloglavlje

Plav     

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

Bijelo Polje       

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Reljin kamen

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač most, Pali, Mijatovo kolo, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Mioče

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vrbe

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Barice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dobrinje Gornje, Pećarska

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Nikoljac-Kotlara

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Uloševina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kula1

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Moračko Trebaljevo, Rovačko Trebaljevo, mHE Bukovica, Sjerogošte, Fabrika vode "Suza"

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lokve

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donje Lipovo

Pljevlja

-u terminu od 6:00 do 8:00 sati: Rudnik Borovica, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od  8:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Motički Gaj

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi      

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja,  Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza,  Kremza, granični prelaz Božaj,  Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, nabom i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje Drume

Podgorica          

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Zgrade u Ulica Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brežine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: DOO Fab Live u Balijačama

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: dio Mahale

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Pumpa Montenegro Petrol u Mahali

-u terminu od 8:00 do 12:30 sati: Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić I Montenegro Petrol, Servis Vujačića, Hladnjača Novaković(moguća kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio Bandića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

Nikšić  

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Rastovca, dio Vidrovana, Dio Gornjeg Polja

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Pišteta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dragovoljići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Mratinje, Repetitor Mratinje

Nikšić 8:00  16:00  Carine, Glušje Selo, Liverovići

Nikšić 8:00 18:00  Dragovoljići

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio grada kod zgrade Doma Kulture i zgrade MUP-a, dio bulevara Đerđ Kastioti Skenderbeg

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Donji Kosići, Mide, Kamenički most, Mali Kaliman, Međureč, Krute kod pekare

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Nova Mahala - kraća isključenja

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Salč, Ulcinjske Krute, Kruče, Kodre, dio naselja Totoši kod tržnog centra Cungu

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Centar Štoja

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Bar        

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kompletno područje Virpazara sa okolinom

Kotor   

-u terminu od 7:00 do 12:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje.

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije, Ledenice

Herceg Novi     

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla.

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bajer, Crveni krst, dio Srbine. Potrošaći iznad stambenih zgrada na Crvenom Krstu, Ispod Španjole prema Toploj, ulice Orjenskog bataljona, 13 Jula, Sava Bajkovića, povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Kurikuće

-u terminu od 6:00 do 8:00 sati: Rudnik mrkog uglja Berane

Andrijevica       

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Planinski katun Gradišnica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce

Rožaje 

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grahovo,Hurije,Bašča,Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići i Zloglavlje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: planinski katun  Kaluđerski Laz

Plav      

-u terminu od 9:00 do14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Bijelo Polje       

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Negobratina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žurena-Brestovik

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Brzava

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gimnazija -izvod Babića brijeg

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 8:00 d 18:00 sati: Dobrinje Gornje

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna Rijeka, Slijepač most, Božovića Polje, Jabučina, Pali, Mijatovo kolo, Bojišta, Gevčina, Okladi

-u terminu od 7:30 do8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sat: Sokolac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lijeska 1-Breza

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Medanovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Loznice

- terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer 1-Žuber

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ujniče

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:Štitarica

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mateševo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donje Lipovo

Pljevlja

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Brana Otilovići, Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica, Raćevo, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Podborova, Zelena Stijena, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica, Raćevo, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Podborova, Zelena Stijena, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina-Naizmjenična iskjucenja u trajanju od po 30 minuta

-u terminu od  8:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Šavnik 

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Džej Lo je ima "čelične" TRBUŠNJAKE zahvaljuji ovim VJEŽBAMA i jednoj MOĆNOJ NAMIRNICI

Petak, 14.08.2020 | 12:49

Dženifer Lopez može da se pohvali savršenim trbušnjacima, za koje su zaslužni treniranje i posebna ishrana.

Građani Crne Gore u Srbiju mogu BEZ ikakvih restrikcija

Petak, 14.08.2020 | 12:29

Za građane Crne Gore više nema restrikcija u pogledu ulaska u Srbiju i ta odluka počinje da važi od sjutra, kazala je epidemiolog Darija Kisić Tepavčević nakon sjednice Kriznog štaba.

Mesi ZARADIO NAJVIŠE u 2019. godini - Evo koji ga FUDBALERI prate i koje su CIFRE u pitanju

Petak, 14.08.2020 | 12:14

Lionel Messi je fudbaler koji je zaradio najviše novca u 2019. godini, objavio je ugledni France Football.

Osvježavajući NAPITAK - Iskoristite sezonu LUBENICE i rashladite se ukusnim KOKTELOM

Petak, 14.08.2020 | 11:58

U ljetnim danima lubenica je jedna od idealnih voćki kojim se možete osvježiti. U brzom osvježavajućem napitku s ukusom lubenice možete naći spas.

MOZGALICA koja je namučila mnoge - Koliko BROJEVA vidite na slici?

Petak, 14.08.2020 | 11:46

Donosimo vam mozgalicu koja će zahtijevati visoku koncentraciju.   

VIDEO: Sudar Bugatti-ja i Porsche-a vrijedan 3,5 MILIONA DOLARA

Petak, 14.08.2020 | 11:34

U nesreći je učestvovalo pet vozila.

RAZGOVARATE sami sa sobom? - Psiholozi otkrivaju šta to zapravo znači!

Petak, 14.08.2020 | 11:32

Ako imate nešto sebi da kažete, recite naglas, jer ćutanje je greška.  

Marković: Želimo sljedeće godine da OTVORIMO prvu dionicu AUTO-PUTA

Petak, 14.08.2020 | 11:15

Želimo sljedeće godine da otvorimo prvu dionicu auto-puta Bar-Boljare i da nastavimo naredne dionice, saopštio je danas u Kolašinu predsjednik Vlade Duško Marković.

OB Berane: ŠEST pacijenata u teškom stanju, TRI na respiratoru

Petak, 14.08.2020 | 10:47

Na liječenju se nalazi 39 pacijenata.

Još jedno mjesto ZABAVE za NAJMLAĐE u Podgorici - Počela izgradnja IGRALIŠTE

Petak, 14.08.2020 | 10:33

Ekipe gradskog preduzeća Zelenilo počele su sa izgradnjom dječijeg igrališta iza zgrade “Simpo” u Moskovskoj ulici, u neposrednoj blizini sportskog poligona, saopšteno je danas iz Glavnog grada.