Petak, 10.07.2020 | 15:40
IZVOR: Kolektiv.me

CEDIS: Zbog radova na mreži u SRIJEDU isključenja STRUJE

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15.jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Foto: Finansialexpress/ Ilustracija

Tuzi      

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza,  Kremza, granični prelaz Božaj,  Karaula Jagoda i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Traboin, Helnica i Nabom

Podgorica          

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati:  zgrade u Ulica Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i  Gola strana

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brežine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade u Ulica Vlada Ćetkovića i Rista Dragojevića

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: DOO Domaća Trgovina  na Starom Aerodromu

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Vodovod Stari Aerodrom

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Stovarište Čelebića u Farmacima

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio Bandića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Šipačno

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Pišteta

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dragovoljići

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: komplet Župa Nikšićka, Rudnici Boksita

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Ulcinj   

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Beogradsko Naselje I kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Darza - kraća Isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Sts Ljodo Selcanin kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:mDonji Štoj- Hidrogradnja kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ćetkovići - kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ćurke - kraća isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Štoj -Paratuk - kraća isključenja

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Donja Klezna

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio grada kod zgrade Doma Kulture i zgrade MUP-a, dio bulevara Đerđ Kastioti Skenderbeg

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Salč, Ulcinjske Krute, Kruče, Kodre, dio naselja Totoši kod tržnog centra Cungu

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Donji Kosići, Mide, Kamenički most, Mali Kaliman, Međureč, Krute kod pekare

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Centar Štoja

Bar        

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kompletno područje Virpazara sa okolinom.

Herceg Novi     

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla.

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Nemila, Potrošači  naselja solidarnosti Nemila, potrošači oko pekare Šušić, ulice Zemunska, Ustanička

Kotor   

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije,Dragalj

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio planinskog katuna Jelovica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: dio planinskog katuna Jelovica

Petnjica              

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Kalica

Rožaje 

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grahovo,Hurije,Bašča,Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići i Zloglavlje

Plav     

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

Bijelo Polje       

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Reljin kamen

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač most, Pali, Mijatovo kolo, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Mioče

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vrbe

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Barice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dobrinje Gornje, Pećarska

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Nikoljac-Kotlara

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Uloševina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kula1

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Moračko Trebaljevo, Rovačko Trebaljevo, mHE Bukovica, Sjerogošte, Fabrika vode "Suza"

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lokve

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donje Lipovo

Pljevlja

-u terminu od 6:00 do 8:00 sati: Rudnik Borovica, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od  8:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Motički Gaj

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi      

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja,  Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza,  Kremza, granični prelaz Božaj,  Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, nabom i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje Drume

Podgorica          

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Zgrade u Ulica Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brežine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: DOO Fab Live u Balijačama

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: dio Mahale

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Pumpa Montenegro Petrol u Mahali

-u terminu od 8:00 do 12:30 sati: Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić I Montenegro Petrol, Servis Vujačića, Hladnjača Novaković(moguća kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio Bandića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

Nikšić  

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Rastovca, dio Vidrovana, Dio Gornjeg Polja

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Pišteta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dragovoljići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Mratinje, Repetitor Mratinje

Nikšić 8:00  16:00  Carine, Glušje Selo, Liverovići

Nikšić 8:00 18:00  Dragovoljići

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio grada kod zgrade Doma Kulture i zgrade MUP-a, dio bulevara Đerđ Kastioti Skenderbeg

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Donji Kosići, Mide, Kamenički most, Mali Kaliman, Međureč, Krute kod pekare

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Nova Mahala - kraća isključenja

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Salč, Ulcinjske Krute, Kruče, Kodre, dio naselja Totoši kod tržnog centra Cungu

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Centar Štoja

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Bar        

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kompletno područje Virpazara sa okolinom

Kotor   

-u terminu od 7:00 do 12:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje.

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije, Ledenice

Herceg Novi     

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla.

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bajer, Crveni krst, dio Srbine. Potrošaći iznad stambenih zgrada na Crvenom Krstu, Ispod Španjole prema Toploj, ulice Orjenskog bataljona, 13 Jula, Sava Bajkovića, povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Kurikuće

-u terminu od 6:00 do 8:00 sati: Rudnik mrkog uglja Berane

Andrijevica       

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Planinski katun Gradišnica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce

Rožaje 

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grahovo,Hurije,Bašča,Gornja Lovnica, Ćosovica, Honsići i Zloglavlje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: planinski katun  Kaluđerski Laz

Plav      

-u terminu od 9:00 do14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Bijelo Polje       

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Negobratina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žurena-Brestovik

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Brzava

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gimnazija -izvod Babića brijeg

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 8:00 d 18:00 sati: Dobrinje Gornje

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna Rijeka, Slijepač most, Božovića Polje, Jabučina, Pali, Mijatovo kolo, Bojišta, Gevčina, Okladi

-u terminu od 7:30 do8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sat: Sokolac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lijeska 1-Breza

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Medanovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Loznice

- terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer 1-Žuber

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ujniče

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:Štitarica

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mateševo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donje Lipovo

Pljevlja

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Brana Otilovići, Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica, Raćevo, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Podborova, Zelena Stijena, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica, Raćevo, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Podborova, Zelena Stijena, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina-Naizmjenična iskjucenja u trajanju od po 30 minuta

-u terminu od  8:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Šavnik 

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

OSTALE VIJESTI

Brđanin u Zagrebu: Dobra saradnja između CG i Zagreba

Četvrtak, 17.06.2021 | 16:21

U prostorijama Ravnateljstva policije u Zagrebu danas je održan bilateralni sastanak Zorana Brđanina v.d. direktora Uprave policije Crne Gore i Nikole Miline glavnog ravnatelja policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske sa saradnicima, saopšteno je iz Uprave policije.

Pokrenut postupak za IZBOR REKTORA Univerziteta Crne Gore

Četvrtak, 17.06.2021 | 15:53

Prijave se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

VDT: Podnijet predlog za PROVJERU ustavnosti Zakona o tužilaštvu

Četvrtak, 17.06.2021 | 15:32

Državno tužilaštvo i Tužilački savjet podnijeli su Ustavnom sudu Crne Gore predlog za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbi Zakona o državnom tužilaštvu, koje se odnose na sastav i mandat Tužilačkog savjeta, određivanje vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca i uslove za prestanak funkcije državnom tužiocu.

Crna Gora - 19 novih slučajeva koronavirusa, PREMINULA jedna osoba

Četvrtak, 17.06.2021 | 15:03

Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (srijeda, 16. jun 2021. godine) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1345 uzoraka na novi koronavirus.

Djeca za PONOS: Nagrađeni NAJBOLJI tivatski đaci

Četvrtak, 17.06.2021 | 12:53

Svečana dodjela nagrada za najbolje tivatske đake – dobitnike priznanja “Luča”, đake generacije i nagrađane na državnim takmičenjima, održana je danas /četvrtak, 17.jun/, u organizaciji opštinskog Sekretarijata za društvene djelatnosti.

Školama upućen dopis: Nastavnička vijeća da PREDLOŽE v.d. direktora

Četvrtak, 17.06.2021 | 07:26

Sve škole u Crnoj Gori dobile su juče dopis od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta u kojem se navodi da nastavnička vijeća u roku od 15 dana predlože v.d. direktora, kako bi uključili i kolektive u cilju iznalaženja najboljih rješenja.

Crna Gora i dalje na crnoj listi EU: OTKAZANA prva četiri planirana dolaska megakruzera

Četvrtak, 17.06.2021 | 07:12

Megakruzer “MSC Splendida“, prvi veliki brod na kružnim turističkim putovanjima koji je na komercijalnoj plovidbi trebalo da posjeti Crnu Goru nakon pauze od 15 mjeseci u kruzing industriji uzrokovane pandemijom koronavirusa, otkazao je za danas planirano uplovljavanje u luku Kotor.

Krivokapić: Pokrenuću dijalog sa parlamentarnom većinom, ova Vlada ima dvije opozicije

Četvrtak, 17.06.2021 | 14:34

Predsjednik Vlade, prof. dr Zdravko Krivokapić obratio se građanima Crne Gore.

USVOJEN amandman o naknadama za MAJKE sa troje i više djece

Četvrtak, 17.06.2021 | 20:31

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Za budžet glasalo je 42 poslanika. Na početku sjednice u sali nijesu poslanici Demokratske partije socijalista.

Glavni grad se zadužuje PET MILIONA EURA za kupovinu novih autobusa

Četvrtak, 17.06.2021 | 08:28

Glavni grad će se kreditno zadužiti pet miliona eura za kupovinu novih autobusa za obavljanje linijskog prevoza putnika, a o toj namjeri će se izjasniti i odbornici na sjednici Skupštine Glavnog grada koja je zakazana za 30. jun.

Nikolić: Niko u modernoj, civilizovanoj zemlji ne može poreći genocid i ostati u Vladi Crne Gore

Četvrtak, 17.06.2021 | 22:49

Portparol i poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić, istakao je da niko u modernoj i civilizovanoj zemlji ne može poreći genocid i ostati u Vladi Crne Gore.

Nikolić: Došli smo da glasamo da bismo sačuvali obraz Crne Gore

Četvrtak, 17.06.2021 | 21:52

"Činjenica da su samo četiri poslanika većine glasala za smjenu (Vladimira) Leposavića znači da nema nova vlast ujednačen odnos prema evropskim obavezama. Ništa kao pitanje Srebrenice nije otkrilo ko je gdje", kazao je Nikolić.

VIDEO: Buduća zvijezda TENISA - Kada Stefan TRENIRA sa Novakom, to izgleda OVAKO

Četvrtak, 17.06.2021 | 21:48

Šestogodišnji nasljednik najboljeg tenisera "odradio sparing" sa slavnim ocem na Majorci.

Konatar: Ne očekujem da će DF pokrenuti pitanje povjerenja

Četvrtak, 17.06.2021 | 21:37

Poslanik liste Crno na bijelo Miloš Konatar kazao je da je usvajanje budžeta veliko olakšanje, kao i da će usvojeni amandmani olakšati život građanima. On je kazao i da Vlada postoji sve dok ima većinu u Skupštini, te da, ako neko misli da ne treba da postoji, neka podnese predlog za izglasavanje povjerenja.

Radunović najavio da će DF bojkotovati rad Skupštine: Pozdravljamo vas i neka vam je srećan DPS

Četvrtak, 17.06.2021 | 21:30

"Ako imate bilo ko ovdje novu većinu samo izvolite sa njima. Ko oće sa Frontom može sa nama da se dogovori o svemu".

Marković o Rezoluciji: Osuda zločina treba da bude PRIRODAN i civilizacijski ODGOVOR

Četvrtak, 17.06.2021 | 21:23

Marković se oglasio na Twitteru.

Izglasana Rezolucija o SREBRENICI

Četvrtak, 17.06.2021 | 21:04

Poslalnici, njih, 55 je glasalo za, 19 protiv, 7 uzdržanih.

UEFA traži poštovanje - Najavili KAZNE zbog pomjeranja pića sponzora

Četvrtak, 17.06.2021 | 20:55

Krovna kuća evropskog fudbala (UEFA) objavila je da bi se učesnici Eura koji budu pomjerali pića sponzora na konferenciji za medije, mogli suočiti s kaznama.

Spajić: Budžet mogao biti u još većem INTERESU za građane, ali najbitnije da je USVOJEN

Četvrtak, 17.06.2021 | 20:44

Spajić se oglasio na Twitter-u...

DPS prisustvuje sjednici Skupštine

Četvrtak, 17.06.2021 | 20:43

Skupština Crne Gore odlučuje o Rezolucij o Srebrenici, koju je predložila Bošnjačka stranka. U salu su ušli poslanici DPS-a.