Petak, 23.09.2022 | 14:52
IZVOR: Kolektiv.me

Pročitajte gdje neće biti STRUJE u ponedjeljak i utorak

Planirana isključenja struje za 27. i 28. septembar.
Foto: Ilustracija, Pixabay

PONEDJELJAK 26.SEPTEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 26. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu 8:00 do 15:00 sati: dio Lamela ŽTO, dio Ulica Janka Đonovića, dio Ulica AVNOJ-a, dio Ulica Steva Boljevića, Red Commerce, Zetagradnjina zgrada preko puta Palade, dio Farmaka, Farmaci oko Škole, dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića, dio Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac - kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Strahinjići, dio Veljeg Brda

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Herceg Strana, Trsa, Podmilogora ,Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Brezna Selo

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaljutnica, Pilatovci

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vilusi

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Herceg Novi      

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ratiševina

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Luge, dio sela Buče

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Konjuhe, selo Sjenožeta

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Hoti

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:  Paučina, Razdolje-Opština Rožaje(34 potrošača)

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žari

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Durutovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Željeznička stanica Kos i naselje Kos

Bijelo Polje        

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Bliškovo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor 'Kurilo', Cerovo 2, Ribarevine, Pavino polje, nedakusi, Žurena

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gorice

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

...........................................................................................................................................

UTORAK 27.SEPTEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 27. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Botun i Dajbabe, Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, dio Brskuta

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac - kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Strahinjići, dio Veljeg Brda

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Herceg Strana, Trsa, Podmilogora ,Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goransko

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ozrinići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Broćanac, Ustupnica, Petrovići, Vodovod Petrovići, Mrkajići, Selina, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Podvrš, Vraćenovići, Koravlica, GP Vraćenovići, Jabukovac, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelica, Vrbica, Ubla, Crkvice

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Petrovići, Vraćenovići, Vilusi

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel    

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Herceg Novi      

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Marići

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Kavač

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj- Šarena Gomila                                  

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Pržišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Osredine

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Durutovac

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Željeznička stanica Kos i naselje Kos

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor 'Kurilo', Ravna Rijeka, Voljavac, Nedakusi, Sutivan, Gornji grad - ul. Strunja Bulatovića

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Javorova

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselje Bedluci i dio sela Dosuđe

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bukovica(zaseok Kačari), Razdolje

Šavnik  

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, Borovac, Opština Šavnik, zgrada Policije, JU ''Obrazovni centar'' Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac

-u terminu od 10:30 do 15:00 sati: Gornja Bukovica, Fabrika vode Diva, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela                                

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora,

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Vaš PAS otkriva kakav vam je KARAKTER: Evo kakvi su vlasnici ovih 25 rasa

Utorak, 03.10.2023 | 21:56

Kakav vam je karakter - takav vam je pas. Koliko god birali, na kraju uglavnom svako izabere ljubimca sličnog sebi.  

Jede vam se slatko, ali nemate snage za pripremu? Ovo je recept stvoren za te prilike

Utorak, 03.10.2023 | 21:48

Crumble je desert koji se vrlo jednostavno priprema. Sastoji se od voća i mrvičastog posipa koji se zapeče i jede se još vruć, odnosno topao, s malo sladoleda, tučenog vrhnja ili kreme od vanile, zavisno od toga šta najviše volite i šta vam je pri ruci.

Selena Gomez o borbi sa mentalnim zdravljem: "Ne stidim se i želim da pomognem"

Utorak, 03.10.2023 | 21:31

Za Selenu Gomez transparentnost sa njenim fanovima je veoma važna.

ZHMS: Oktobar 4. obilježiće ove TEMPERATURE

Utorak, 03.10.2023 | 21:12

Pogledajte vremensku progozu!

Narodna VJEROVANJA koja su se zadržala do danas: Da li ste znali šta znači kada vas zasvrbi vrh glave, dlanovi...?

Utorak, 03.10.2023 | 20:44

Evo šta znači kada vas neki dio tijela zasvrbi ili vam zazuji u ušima.

Šehović o Milatovićevoj platformi: „Selo gori a baba se češlja“

Utorak, 03.10.2023 | 20:05

Djeluje gotovo nevjerovatno da se u situaciji kada je država u potpunosti paralisana, kada Parlament ne funkcionise punih pola godine, kada je Vlada duže od godinu u tehničkom mandatu, kada imamo suštinsku blokadu našeg evropskog puta, kada nam sistem bukvalno „puca po svim šavovima“, predsjednik države bavi proklamacijama punim opštih mjesta koje u suštini ne znače ništa, a pritom ih još predstavlja vanvremenskim i maltene istorijskim, što me sve neodoljivo podsjeća na onu narodnu – selo gori a baba se češlja,” saopštio je predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore tokom gostovanja u dnevniku TV E.

Saobraćajna nezgoda na Cetinju, povrijeđena jedna osoba

Utorak, 03.10.2023 | 19:22

Vozač motora “Beverly” B.D. iz Bijelog Polja, zadobio je lakše tjelesne povrede u udesu koji se danas oko 17 sati i 14 minuta dogodio u Bajovoj ulici.

PET novih serija koje treba OBAVEZNO DA POGLEDATE U OKTOBRU

Utorak, 03.10.2023 | 18:51

Oktobarsku sezonu serija čine nastavci voljenih serija i debitanata od dobro poznatih scenarijskih i redteljskih imena. Ovo su nove serije koje ne treba da propustite u oktobru.

Šćekić: Netačno da se kadar u Bolnici Meljine osipa

Utorak, 03.10.2023 | 17:29

Netačne su tvrdnje da se kadar u Bolnici Meljine osipa, a u Ministarstvu zdravlja svakodnevno rade na tome da obezbjede nove ljekare, kazao je ministar Dragoslav Šćekić i dodao da je nemoguće za šest mjeseci tu zdravstvenu ustanovu vratiti u očekivano stanje, nakon 15 godina urušavanja.

Siner preko Alkarasa do finala Pekinga

Utorak, 03.10.2023 | 17:15

Janik Siner plasirao se u finale ATP turnira u Pekingu savladavši Karlosa Alkarasa sa 2-0 u setovima.