Petak, 23.09.2022 | 14:52
IZVOR: Kolektiv.me

Pročitajte gdje neće biti STRUJE u ponedjeljak i utorak

Planirana isključenja struje za 27. i 28. septembar.
Foto: Ilustracija, Pixabay

PONEDJELJAK 26.SEPTEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 26. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu 8:00 do 15:00 sati: dio Lamela ŽTO, dio Ulica Janka Đonovića, dio Ulica AVNOJ-a, dio Ulica Steva Boljevića, Red Commerce, Zetagradnjina zgrada preko puta Palade, dio Farmaka, Farmaci oko Škole, dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića, dio Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac - kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Strahinjići, dio Veljeg Brda

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Herceg Strana, Trsa, Podmilogora ,Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Brezna Selo

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaljutnica, Pilatovci

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vilusi

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Herceg Novi      

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ratiševina

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Luge, dio sela Buče

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Konjuhe, selo Sjenožeta

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Hoti

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:  Paučina, Razdolje-Opština Rožaje(34 potrošača)

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žari

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Durutovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Željeznička stanica Kos i naselje Kos

Bijelo Polje        

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Bliškovo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor 'Kurilo', Cerovo 2, Ribarevine, Pavino polje, nedakusi, Žurena

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gorice

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

...........................................................................................................................................

UTORAK 27.SEPTEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 27. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Botun i Dajbabe, Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, dio Brskuta

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac - kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, Strahinjići, dio Veljeg Brda

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Herceg Strana, Trsa, Podmilogora ,Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Goransko

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ozrinići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Broćanac, Ustupnica, Petrovići, Vodovod Petrovići, Mrkajići, Selina, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Podvrš, Vraćenovići, Koravlica, GP Vraćenovići, Jabukovac, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelica, Vrbica, Ubla, Crkvice

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Petrovići, Vraćenovići, Vilusi

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel    

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Herceg Novi      

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Marići

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Kavač

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj- Šarena Gomila                                  

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Pržišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Osredine

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Durutovac

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Željeznička stanica Kos i naselje Kos

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor 'Kurilo', Ravna Rijeka, Voljavac, Nedakusi, Sutivan, Gornji grad - ul. Strunja Bulatovića

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Javorova

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselje Bedluci i dio sela Dosuđe

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bukovica(zaseok Kačari), Razdolje

Šavnik  

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, Borovac, Opština Šavnik, zgrada Policije, JU ''Obrazovni centar'' Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac

-u terminu od 10:30 do 15:00 sati: Gornja Bukovica, Fabrika vode Diva, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela                                

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kosanica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora,

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

OSTALE VIJESTI

Nelegalno sagrađeni objekti na Žabljaku biće srušeni

Petak, 09.12.2022 | 21:33

Više od 40 nelegalno sagrađenih objekata na Žabljaku biće srušeno, počevši od ponedjeljka, saopštili su u emisiji Okvir iz Ministarstva ekologije i prostornog planiranja.

Demokrate poručuju: Hapšenje Čađenovića plod nezavisnog i profesionalnog SDT-a

Petak, 09.12.2022 | 16:47

Današnja akcija Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u kojoj je uhapšen bivši državni tužilac Saša Čađenović pokazatelj je da intenzivnija borba protiv korupcije i kriminala, predstavlja plod izbora istinski nezavisnog i profesionalnog Tužilačkog savjeta, na čemu su do kraja snažno insistirali, kao i hrabrog i odgovornog pristupa Glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i kadrovski osvježenog SDT-a, ocijenili su u Demokratskoj Crnoj Gori.

Čađenoviću određeno zadržavanje do 72 sata

Petak, 09.12.2022 | 16:16

Specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata. On je uhapšen jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT). Oko 12 sati u pratnji inspektora odveden je u zgradu SDT-a na saslušanje.

Završen sastanak partija: Nadaju se DOGOVORU

Petak, 09.12.2022 | 16:00

Sastanak šefova poslaničkih klubova u Skupštini o izboru sudija Ustavnog suda i rješavanju političke krize završen je, a naredni je zakazan za nedjelju u 17 časova.

DF: Čađenović mogao biti i ranije uhapšen

Petak, 09.12.2022 | 15:33

Hapšenjem specijalnog državnog tužioca Saše Čađenovića relativizovana je više puta ponavljana rečenica Milivoja Katnića “da će Glavno specijalno tužilaštvo zakucati na svačija vrata”. Naravno, kada je ta fraza mnogo puta ponavljana s različitih medija, njen autor i njegov prvi saradnik nisu računali da i oni iz tužilaštva, takođe, imaju vrata. Danas smo dočekali da, nakon nedavno otpočete borbe protiv korumpiranih sudija, otpočne čišćenje i suočavanje s pravdom u okviru nekad zarobljenog Specijalnog tužilaštva i njegovih kriminogenih djelova. Zato DF pozdravlja najnoviju akciju aktuelnog Glavnog specijalnog tužioca i vjeruje da će se još jače i temeljnije uhvatiti u koštac sa kriminalom i korupcijom, saopšteno je iz DF-a.

Jelovnik Anastasije Ražnatović: Otkrila kako je smršala 20 kilograma

Petak, 09.12.2022 | 22:01

Pjevačica se dugo borila sa viškom kilograma.

Mask objavio rijetku fotografiju svog sina, dječak posjetio zgradu Twittera

Petak, 09.12.2022 | 21:45

Elon Musk, osnivač SpaceX-a objavio je rijetke fotorafije svog dvogodišnjeg sina X AE A-XII, u posjetu zgradi Twittera, dva mjeseca nakon što je Musk preuzeo kontrolu nad tom firmom društvenih medija.

Nelegalno sagrađeni objekti na Žabljaku biće srušeni

Petak, 09.12.2022 | 21:33

Više od 40 nelegalno sagrađenih objekata na Žabljaku biće srušeno, počevši od ponedjeljka, saopštili su u emisiji Okvir iz Ministarstva ekologije i prostornog planiranja.

Kakvo nam VRIJEME donosi POČETAK VIKENDA? - Subota u ZNAKU ovih TEMPERATURA

Petak, 09.12.2022 | 21:27

U subotu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi, ponegdje i grmljavina.

Demokrate DPS-u: Izbori u Šavniku dobiće epilog odavno svima poznat

Petak, 09.12.2022 | 21:10

Od vas i ne očekujemo, ali od građana Šavnika očekujemo da će ostaviti po strani sve one raskole kojima je vaš režim pokušao da ih zatruje, da će slobodno i demokratski pristupiti izborima čime će se uskoro završiti i ova saga, a izbori u Šavniku u konačnom dobiti epilog koji je još odavno svima poznat, siguran poraz Demokratske partije socijalista, poručili su iz Demokratske Crne Gore u reagovanju na navode Opštinskog odbora DPS Šavnik.

Ovaj VIDEO je postao HIT na društvenim mrežama: Modrić "hrani" Brazilce

Petak, 09.12.2022 | 20:50

Fudbaleri Hrvatske reprezentacije ušli su u polufinale Svjetskog prvenstva pobijedivši u četvrtfinalu Brazil sa rezultatom 4:2. Sreću zbog uspjeha ne kriju, pa je jedan od najaktuelnijih mimova fudbaler Luka Modrić koji "hrani" Brazilce kao golubove.

Vuković: Partije vladajuće većine slijepo slijedile DF pravdajući to odnosom prema DPS-u

Petak, 09.12.2022 | 20:30

Gradonačelnik Podgorice i potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković prokomentarisao je poruku EU da bi crnogorski lideri trebalo da slijede poruke Venecijanske komisije u kontekstu izmjena Zakona o predsjedniku, rekavši da je poruka jasna.

Đukanović: Bravo Hrvatska

Petak, 09.12.2022 | 20:20

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, čestitao je fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske pobjedu nad selekcijom Brazila u meču četvrtfinala Svjetskog prvenstva.

Važno je znati: Pogledajte kako se pravilo nanosi KREMA ISPOD OČIJU

Petak, 09.12.2022 | 20:09

Koža oko očiju je tanja i osjetljivija od ostatka lica, tako da se na ovom dijelu uglavnom prvo vide znakovi starenja.

"Vatreni" su zbog njega u polufinalu Mundijala - Evo ko je golman Livaković

Petak, 09.12.2022 | 19:44

Livaković je kandidat za najboljeg golmana Mundijala.