Četvrtak, 25.11.2021 | 11:55
IZVOR: Kolektiv.me

Krivokapić: Glavni cilj Vlade stvaranje uslova za unapređenje standarda svih naših građana

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je na Premijerskom satu odgovarajući na pitanje poslanika Borisa Bogdanovića iz poslaničkog kluba „Mir je naša nacija", da je pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece bilo propisano Zakonom o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa početkom primjene od 1. januara 2016. godine.
Foto: gov.me/B.Ćupić

„Ovim Zakonom pravo na naknadu je ostvarilo 22.051 žena. Pravo na naknadu za troje i više djece Odlukom Ustavnog suda Crne Gore U-I br.6/16 od 19. aprila 2017. godine („Sl.list CG", broj 31/17) je proglašeno neustavnim, jer je Ustavni sud utvrdio da osporene odredbe Zakona, nijesu u saglasnosti s odredbama čl. 8. i 18., člana 72. st. 1. i 2., člana 73. Ustava Crne Gore i člana 1. Protokola broj 12., uz Evropsku konvenciju kojima su utvrđeni principi o zabrani diskriminacije, rodnoj ravnopravnosti, zaštiti porodice i zaštiti majke i djeteta. Takođe, u skladu sa navedenom Odlukom Ustavnog suda donijet je Zakon o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Sl.list CG",br. 42/17, 92/17, 3/18, 28/18 i 55/18) kojim je uređen pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, kojim su pravo na naknadu sa pripadajućim doprinosima po navedenom zakonu ostvarile korisnice koje su prije korišćenja prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece bile u radnom odnosu", kazao je premijer Krivokapić.  

Premijer Krivokapić kazao je da Vlada podržava svaku dobru inicijativu koja je usmjerena ka socijalnoj pravdi.

"Međutim, treba ukazati da dostavljenim predlogom zakona nije urađena fiskalna procjena njegovog uticaja na budžet države, koja je neophodna kako bi se Vlada mogla izjasniti, imajući u vidu značaj ovog zakona na fiskalnu održivost sistema javnih finansija. Naime, samo rješenja koja su fiskalno održiva na dugi rok, mogu i smiju biti predmet razmatranja u ovom visokom Domu. Fiskalna neutralnost mjera je osnovni princip zdravih javnih finansija. Ukoliko ovaj princip ne bi bio ispoštovan, došli bismo u situaciju da danas majkama dajemo izvjesna novčana davanja koja bi za mjesec ili godinu morali da ukinemo, jer su fiskalno neodrživa".

Premijer Krivokapić je kazao da je, u tom smislu, važno istaći da je Zakonom o budžetu za 2021. godinu, u postupku razmatranja u skupštinskoj proceduri i izglasavanja na plenumu, usvojen amandman poslanika kojim su predviđena sredstva za predmetne namjene, u iznosu od 25 miliona eura.

"Međutim, ova sredstva nisu mogla biti korišćena u odsustvu zakonskog rješenja koji bi bio osnov za isplatu ovih naknada. S tim u vezi, Prijedlogom zakona o budžetu za 2022. godinu, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđen je istovjetan iznos od 25 miliona eura za navedene namjene, i ja se nadam da će kroz jednu jasnu proceduralnu aktivnost i ukazivanje na ono što je moguće uraditi biti mjera našeg odgovora na ovaj veliki izazov. Dakle, da rezimiram – Vlada Crne Gore podržava rješavanje pitanja naknada majkama sa troje ili više djece, ali to mora biti učinjeno u skladu sa principom fiskalne neutralnosti, na zdrav način i bez bilo kakve diskriminacije".

Predsjednik Vlade govoreći o dijelu poslaničkog pitanja, kojim se traži odgovor da li će Vlada Crne Gore  dati pozitivno ili negativno mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se uvodi dodatak za djecu do 18. godina života, kazao je da je Predlog zakona dostavljen bez procjene finansijskog uticaja na budžet Crne Gore.

„S tim u vezi, potrebno je napraviti procjenu koliko je potrebno sredstava obezbijediti za uvođenje navedenog prava u odnosu na pretpostavljeni broj korisnika i koje su implikacije na ″ Informacioni sistem socijalnog staranja″ u pogledu sredstava za njegovu izmjenu, kao i uticaj na broj izvršilaca u nadležnim centrima za socijalni rad. Po obezbjeđenju podataka Vlada Crne Gore će se izjasniti o navedenom Predlogu zakona", kazao je premijer Krivokapić.

Foto: gov.me/B.Ćupić

⇒ ⇒ "Želimo da preokrenemo Crnu Goru da ne budu bitni političari i njihove harizmatične vođe, već program koji neko realizuje"

Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić kazao je na Premijerskom satu poslaniku DPS-a Danijelu Živkoviću odgovarajući na njegovo pitanje da poslanik DPS-a ima jednu sistemsku grešku koja je nasljedna i koja se teško može ispraviti.

„Vi ne vidite nijednog trenutka ništa više od faraona koji svijetli kao sunce u Crnoj Gori, a koji je uzurpirao čitavu Crnu Goru. Uzurpirao je tako što je uveo tajkune u CG, što je rasprodao državnu imovinu, što je uništio preduzeća, što u Crnoj Gori sada teško možete da upravljate s onim što je on ostavio. Meni dijelite moralne pridike, šta je sa Pandorinom kutijom i brojnim aferama u kojima su učestvovali i ministri i sam predsjednik Crne Gore", kazao je premijer Krivokapić.

Premijer Krivokapić podsjetio je i na period vladavine DPS-a.

„1997. godine pojavila se svijetla tačka pomirenja Srba i Crnogoraca koja je pretočena u Narodnu slogu. To je tada bio najveći pokret koji se desio u istoriji Crne Gore, koji ste vi pokrali i ja znam kako je ta prevara nastala. Jednom kad postanete prevarant, uvijek ste prevarant. I to se dešavalo tako što je zapisnik mijenjan i prepravljan, a neke cifre, bile su navodno greška računara. 10 hiljada je bilo dokaza koji govore o toj vašoj zloupotrebi. I mnogi u ovom Domu koji su danas prisutni znaju šta se tada desilo. Sljedeća prevara su bili izbori u Nikšiću, pa ste ostavili kasu u minusu dva miliona maraka, da pokažete da ti koji dođu su nesposobni. To ste željeli i ovom režimu. Milsite li da je narod zaboravio na političku korupciju, koja je bila evidentna na svakom koraku, a te korupcije završavane su tako što su oni koji su u njima učestvovali bili nagrađivani", kazao je premijer. 

On je poručio da je to nešto što Crna Gora ne može zaboraviti.

„Ako se osvrnemo i na predsjedničke izbore, kada je napravljena još jedna prevara u kojoj su saučesnici i Državna izborna komisija i Ustavni sud. I pored prisustva OEBS-a nastalo je preglasavanje da se ne bi ponovili izbori, jer ste znali ako se izbori ponove kakav će rezultat biti. Da vas podsjetim šta se desilo u Rožajama kada je izabran predsjednik Filip Vujanović u pet sati, a to svjedoče vaši partijski prijatelji iz SDP-a, ne ja, tada se desila najveća prevara jer za samo tri sata je nemoguće bilo izvršiti toliki broj glasova. A u tom periodu su dva džipa puna para otišla put Rožaja. Mislite li da se to ne zna, da se to zaboravlja? I tada sadašnji predsjednik ćušne bivšeg predsjednika da bi bio glavni. To su igre koje vi igrate čitavog života. Mislili ste da će i ovoga puta da se desi politička korupcija, ali desio se narod. Narod brani sve ovo, ako vam nije jasno".

Predsjednik Vlade upitao je i šta je sa nerasvijetljenim napadima na novinare.

„Zašto je ubijen Duško Jovanović? Zašto to niste rasvijetlili? Zašto svaki napad na novinare niste doveli do pravde? To je ono što je očekivao narod! Nije očekivao da sakrijete šta se dešava. Zašto su policijski službenici ubijani u Crnoj Gori? Jesu li zbog toga što su se osvijestili? Zašto je afera prisluškivanja SDT-a, jednostavno zataškana, iako je riječ o najvećem činu zloupotrebe? Zato što držite pravosuđe i tužilaštvo kao svoj sistem. I pričate meni zašto sam ja u politici. Onog trenutka kada ste udarili na dostojanstvo i svetost, poslije porodice, to je u Crnoj Gori vazda bila crkva, tada su se mnogobrojni ljudi, među njima i ja priključiili tom pokretu kako još jednom ne bi prevarili ovaj narod. Da još jednom ne otmete imovinu, jer vama je najlakše prevoditi pravo korišćenja na pravo svojine. I taj veliki vaš biznismen, a on je mafijaš, prijeti direktoru Agencije za zaštitu životne sredine jer mu je ovaj prvi put po zakonu tražio 600 hiljada eura. I vi se sada pravite nemušti, a mene optužujete zato što je ova Vlada ekspertska, krenula ekspertizom, znanjem, povezivanjem, dobrom praksom da napravimo četiri programa koji će da preporode Crnu Goru. Ne zbog mene ili moje partije o kojoj vi sanjate. Želimo da preokrenemo Crnu Goru da ne budu bitni političari i njihove harizmatične vođe, već program koji neko realizuje. Ako imate nešto protiv Programa, zašto to ne kažete!? Zašto vi niste napravili takve poteze, ko vam je branio? Ne, razlog je vrlo jednostavan. „Što živite više u siromaštvu mi možemo bolje upravljati sa vama". Da ne govorim o aferama koje sta nam ostavili u nasljeđe koje niko do kraja neće moći razriješiti. Zašto ste to radili? Da pomognete Crnoj Gori da bude bolja ili šta je bio razlog? Lični razlozi, veza politike i organizovanog kriminala, dogovoreni poslovi. Niko iz ove Vlade nije ušao u bilo kakvu korupciju, možete da nas stavite na bilo koji skener svijeta. A vi, zapitajte se dobro", poručio je premijer Krivokapić.

Foto: gov.me/B.Ćupić

⇒ ⇒ "Glavni cilj Vlade stvaranje uslova za unapređenje standarda svih naših građana"

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je odgovarajući na pitanje poslanika Branka Radulovića iz Kluba poslanika Demokratski front - Pokret za promjene, da je najvažnije da imaju zajednički stav da Crna Gora mora da ide ubrzano u reforme, koje će biti jasne, i da Crna Gora ima izuzetan potencijal, te da je došlo vrijeme da se taj potencijal iskoristi.

U pisanom odgovoru premijera navodi se da se 42. Vlada Crne Gore na samom početku svog mandata, susrela se sa velikim izazovima kada su pitanju ekonomija i javne finansije Crne Gore.

„Podsjećam, da je u 2020. godini Crna Gora zabilježila najveći pad ekonomske aktivnosti u Evropi od 15,3%, pri čemu je deficit budžeta iznosio 10,2% i javni dug 105,3%. Da samo pandemija COVID-19 nije isključivi razlog ostvarenog, svjedoči i to da je u prethodnih deset godina ostvarivan deficit budžeta dok je javni dug rastao svake godine imajući u vidu da se država zaduživala u prosjeku godišnje oko 500 miliona eura. U takvoj situaciji donosili smo odluke koje su omogućile da već u prvoj godini mandata ove Vlade postignemo sljedeće rezultate:

- prihodi od turizma na nivou od 700 miliona eura u odnosu na 150 miliona eura ostvarenih u 2020. godini;
- projektovani rast ekonomije u 2021. godini od 13,4%;
- ostvareni suficit budžeta u junu, julu, avgustu i primarnog suficita u septembru mjesecu;
- bez dodatnog zaduživanja u 2021. kao i u 2022. godini.

Sve to omogućilo nam je da predložimo Fiskalnu strategiju i Budžet za 2022. godinu koji imaju za cilj: postizanje dinamičnih stopa ekonomskog rasta od preko 5% prosječno godišnje; povećanje životnog standarda građana kroz program poreskih reformi sadržan u programu „Evropa sad!"; dodatno povećanje zarada za medicinske radnike; izdašnija socijalna davanja; smanjenje "sive ekonomije"; značajno povećanje izdvajanja za kapitalne projekte budući da će se kroz kapitalni budžet u periodu 2021-2024. godine uložiti preko 900 miliona eura čime unaprjeđujemo infrastrukturu i dajemo zamajac ekonomskom rastu", kazao je premijer.

Predsjednik Vlade poručio je da je glavni cilj Vlade stvaranje uslova za unapređenje standarda svih naših građana.

„Stoga smo i predložili ekonomski program – "Evropa sad!" kojim se postiže: povećanje životnog standarda građana, rast zaposlenosti, smanjenje "sive ekonomije" na tržištu rada, unaprjeđenje poslovnog i investicionog ambijenta.

Set predloženih mjera, prvenstveno u dijelu poreske politike, je sljedeći: povećanje minimalne zarade na 450 eura; smanjenje poreskog opterećenja na rad, najznačajnije stavke na troškovnoj strani većine privrednih subjekata, koje će ovom reformom biti smanjeno,  na nivou minimalne zarade, sa dosadašnjih 39% na 20,4%; uvođenje progresivnog oporezivanja kao efikasnijeg modela oporezivanja, kojim se po većoj stopi oporezuju oni koji više i zarađuju.

Program omogućava opšti rast neto zarada za sve zaposlene, pri čemu će najveći rast od čak 80% ostvariti zaposleni koji su do sada primali minimalnu zaradu.

Povećanjem minimalne zarade pozitivno se utiče na standard zaposlenih sa najnižim primanjima, dok se uvođenjem progresivnog oporezivanja dohotka vrši redistribucija dohotka sa onih sa višim na one sa nižim primanjima", rekao je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade kazao je da se Program zasniva na spremnosti države da se odrekne dijela prihoda u korist zaposlenog i poslodavca stvarajući na taj način ambijent za otvaranje novih radnih mjesta i proširenje poreske baze.

„Vlada predviđa da će predložene mjere unijeti neophodnu dozu optimizma u društvu, ohrabriti mlade da ostanu u Crnoj Gori, a pogotovo u njenim manje razvijenim djelovima, a istovremeno i omogućiti povećanje potrošnje domaćinstava, kroz povećanje raspoloživog dohotka. Ujedno, kroz smanjenje poreskog opterećenja na rad, Vlada promoviše rad i zapošljavanje, ali podstiče i investicije. Kako bi program bio održiv, predložili smo set mjera poreske politike koje će obezbijediti da se predviđeni rast zarada omogući na način da se ne ugrozi makroekonomska stabilnost i održivost javnih finansija. Ovaj program dobio je podršku Socijalnog savjeta, dakle i poslodavaca i sindikata, što dovoljno govori o njegovoj opravdanosti i održivosti", navodi se u pisanom odgovoru predsjednika Vlade Zdravka Krivokapića.

Foto: gov.me/B.Ćupić

⇒ ⇒  "Vlada ima jedan jedini princip, a to je da pravda bude za sve jednaka i da nema revanšizma"

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je na Premijerskom satu da bi čovjek slušajući poslanika SD-a Damira Šehovića pomislio da je prije ove Vlade sve bilo med i mlijeko.

„Na taj način se odnosite prema svemu. Vi ste sve uradili. Ova Vlada nije čak ni ekspertska, iako u poređenju sa Vama i sa Vašom stručnošću neko ko je magistar ima veće reference nego Vi kao profesor na Univerzitetu. Nemojte više da bacate priče u narod koje nemaju utemeljenje. Pričate o ekonomiji, recite mi šta se ostavili? Mislili ste da ćemo mi da bankrotiramo? Po vama smo 20. januara trebali da budemo u potpunom kolapsu. Međutim, ipak smo mi Vlada koja zna šta treba da uradi. Pa je tada lansirana obveznicu, koja je spasila cijelu Crnu Goru. Crna Gora će u ovoj godini imati najveći ekonomski rast, možda i u Evropi po posljednoj procjeni Evropske banke za obnovu i razvoj, to je 12,4, vjerujte to će biti blisko 14 odsto. Kada ste vi u vašoj ekonomiji imali situaciju da imate suficit po pojedinačnim mjesecima? Ovdje pričate o državnim preduzećima i zato se formira taj četvrti Program koji će dobrotom upravljanja da klasifikuje preduzeća i da se državnim preduzećima upravlja na jedinstven način po svjetskim standardima. Isto tako pod tom kapom, Montenegro radi biće upravljanje državnom imovinom koja je od strane prethodne vlasti zloupotrebljavana i to na najvećem mogućem nivou".

Govoreći o zdravstvenoj situaciji, premijer je kazao da su zatekli nula vakcina i ogroman broj vakcinisanih.

„Sa zdravstvenim kapacitetima u kojima ništa nije funkcionisalo osim borbe protiv korone. Da li je to sad tako? Zašto se ne pitate da li sad funkcioniše čitav zdravstveni sistem? Ako vi udarate samo na jednog premijera šta želite da kažete na taj način? Svako nosi odgovornost za ono što radi. I upravo moj boravak u Strazburu i Briselu vrlo jasno govori šta su naše snage u najključnim institucijama, a to je pravosuđe. Ja zarobio Tužilački savjet? Čime sam ja doprinio tome? Ko je to uradio? U kakvom statusu ste ostavili sve te institucije? VD stanje u kome oni koji su advokati i ambasadori vlasti koja je bila prije toga, štite tu vlast dan danas. Pogledajte, koliko je prijava koje smo podnijeli s pravom, procesuirano. Danas se otvara afera šljunak, kada ste vi to uradili? To je bilo sve u Vašem vremenskom periodu, dok ste Vi bili član te Vlade. Šta je sa našim šumama? Kome ste ih davali? Da ja možda nisam izdao koncesiju ijednom jediniom preduzeću? Mi smo produžili ono što smo morali, a vi ste za 10 eura davali metar kubni u prosjeku da bi taj isti zarađivao preko stotinu eura. To je ekonomija? Ekonomija za lične interese i tajkune od kojih svakog dana imamo prijetnje, to ne ističem da ne bi plašili građane. Vi udarate na časne ljude koji hoće da primjene zakon. Ako želite takvu Crnu Goru koja je bila selektivna i u svim izvještajima piše „hibridni režim", da li piše u ovom zadnjem izvještaju? Ne, sloboda se desila. Ovdje niko nikog ne dijeli ni po nacionalnoj ni po vjerskoj osnovi. Za mene su isti i reis i vladika. Ja ih ne odvajam ni po čemu. Ova Vlada ima jedan jedini princip, a to je da pravda bude za sve jednaka i da nema revanšizma. Dok ova Vlada bude radila Izvještaj će biti vrlo jednostavan. Svaka tri mjeseca će neko čekirati ono što bude uradila Vlada, i naravno, parlament i to dostavljati Evropskoj komisiji", kazao je predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić.

⇒ ⇒ "Popis očekujemo sljedeće godine"

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je na Premijerskom satu, odgovarajući na pitanje poslanika Dragana Ivanovića iz Kluba poslanika „Socijalistička narodna partija", da je on u tu problematiku ušao negdje u aprilu i da vrlo dobro zna sve elemente koji se tiču tehičko-organizacionih uslova i zakonskih preduslova koji su neminovni da bi se desio popis.

„Vlada je u svom Programu rada vrlo jasno zacrtala da će četvrti kvartal biti posvećen ovom Zakonu što znači da na taj način mi ispunjavamo i programsku obavezu koja je definisana. Na osnovu rada Uprave za statistiku i Ministarstva finansija i socijalnog staranja napravljen je Nacrt Zakona o popisu. Taj Zakon je imao jednu javnu raspravu koja je stvarno morala da bude transparentnija, jer je samo jedna partija učestvovala u tom elektronskom sagledavanju i primjedbama i možda je to jedan nedostatak koji se u narednom periodu može ispraviti i kroz taj dio koji dođe u Skupštinu na bazi amandmana koje ćete Vi kao poslanik ili kao Grupa poslanika predložiti", kazao je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade istakao je da je ono što je najvažnije u ovom trenutku, da je Nacrt pošao ka Evropskoj komisiji.

„I najznačajnija je ta tabela usklađenosti i po svim saznanjima koje imamo vrlo brzo će biti završen taj njihov dio, pri čemu ne očekujemo da će biti nekih suštinskih primjedbi tako da bi već nakon toga na prvoj sljedećoj sjednici Vlade taj Predlog bio usvojen i onda distribuiran ka Skupštini, koja bi u svojoj proceduri uradila sve što treba. Vi ste iz svih ovih elemenata odgovora imali jasnu činjenicu da od tog trenutka definisanja treba da prođe period od 5 do 6 mjeseci, da bi se sve tehnički i organizaciono odradilo. Nas raduje činjenica što je, takođe, u sklopu ovih aktivnosti već na sjutrašnjoj sjednici Vlade će biti Predlog zakona o teritorijalnoj podijeljenosti koji je preduslov da bi se sve ovo moglo desiti. Očekujemo sljedeće godine sigurno popis. Vi znate da postoji jedna preporuka EU koja kaže da u godini u kojoj se održavaju izbori po pravilu se ne organizuje popis. Ali mislim da ako bude postojala opšta volja nema razloga da ne bude i to organizovano možda u oktobru sljedeće godine", kazao je predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić.

Foto: gov.me/B.Ćupić

KOMENTARI (1)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.
BMX
25.11.2021 19:08

Priznao da ima kucu bez gradjevinske dozvole. Ako ovo nije razlog da dá ostavku, onda ne znam sta je ?! Njegov apostol - ministar urbanizma, takodje ima kucu bez dozvole. A od gradjana traze postovanje zakona koji sami krse i ne postuju ! A sve vjernici, litijasi i postenja ...

3 2

OSTALE VIJESTI

Bratić poslanici Vuković - Hvala joj što moj srpski narod smatra velikim i slavnim

Utorak, 30.11.2021 | 13:33

Hvala joj što moj srpski narod smatra velikim i slavnim, jer moj srpski narod jeste veliki i slavan, i jeste dio Crne Gore, bez kojeg Crne Gore ne može da bude, kao i bez drugih naroda koji čine njen multinacionalni, multietnički i multikonfesionalni karakter, kazala je ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, odgovarajući u Skupštini na pitanje poslanice DPS-a Aleksandre Vuković.

Stanić: Došli ste žutim taksijem na posao, a sada trošite milione eura poreza građana na Majbahe, avione...

Utorak, 30.11.2021 | 13:18

Slučaj izvjesnog Gorana Radosavljevića koji Vladu Zdravka Krivokapića savjetuje za 3.000, a možda i 6.000 eura mjesečno, još jedan je u nizu primjera brutalne zloupotrebe novca građana u ko zna kakve svrhe, ocijenio je šef Medijskog pula i član Predsjedništva SDP-a Mirko Stanić.

Medojević pozvao Abazovića na TV duel

Utorak, 30.11.2021 | 13:03

Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević pozvao je na TV duel potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića u kojem bi, kako je kazao, ukrstili argumente o rezultatima koje je aktuelna izvršna vlast ostvarila u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Bratić: Narodni muzej Crne Gore nije ugrožen, u sigurnim je rukama

Utorak, 30.11.2021 | 12:14

Narodni muzej Crne Gore, i kulturno-istorijsko blago koje se u njemu čuva je u sigurnim rukama, poručila je ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić.

Kabinet Bečića: U skupštinskoj proceduri trenutno 47 predloga zakona

Utorak, 30.11.2021 | 10:11

U skupštinskoj proceduri trenutno se nalazi 47 predloga zakona koje su podnijeli poslanici, od čega se u 40 slučajeva radi o izmjenama ili dopunama zakona, a u sedam slučajeva o novim zakonskim projektima, saopšteno je iz kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore Alekse Bečića.

Bratić poslanici Vuković - Hvala joj što moj srpski narod smatra velikim i slavnim

Utorak, 30.11.2021 | 13:33

Hvala joj što moj srpski narod smatra velikim i slavnim, jer moj srpski narod jeste veliki i slavan, i jeste dio Crne Gore, bez kojeg Crne Gore ne može da bude, kao i bez drugih naroda koji čine njen multinacionalni, multietnički i multikonfesionalni karakter, kazala je ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, odgovarajući u Skupštini na pitanje poslanice DPS-a Aleksandre Vuković.

NOVI SOJ korone se brzo širi svijetom: Ovo su glavni simptomi na koje treba obratiti pažnju

Utorak, 30.11.2021 | 13:23

Dok su njemački zvaničnici izjavili da bi, ako se ispostavi da je omikron najblaži soj do sada, to bio "rani poklon za Božić čitavoj planeti" jer bi to značilo da će "svesti" koronu na virus nalik gripu, Svjetska zdravstvena organizacija ipak upozorava da bi nova varijacija virusa mogla da ima ozbiljne posljedice.

Stanić: Došli ste žutim taksijem na posao, a sada trošite milione eura poreza građana na Majbahe, avione...

Utorak, 30.11.2021 | 13:18

Slučaj izvjesnog Gorana Radosavljevića koji Vladu Zdravka Krivokapića savjetuje za 3.000, a možda i 6.000 eura mjesečno, još jedan je u nizu primjera brutalne zloupotrebe novca građana u ko zna kakve svrhe, ocijenio je šef Medijskog pula i član Predsjedništva SDP-a Mirko Stanić.

Brđanin: Crnogorska policija posvećena suočavanju sa bezbjednosnim izazovima koji PRIJETE

Utorak, 30.11.2021 | 13:12

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin je u svojstvu predsjedavajućeg SEPCA-om danas otvorio radionicu na temu jačanja istraga o krijumčarenju migranata u državama članicama SEPCA-e, a koja je organizovana uz podršku ICITAP-a, saopšteno je iz Uprave policije.  

Medojević pozvao Abazovića na TV duel

Utorak, 30.11.2021 | 13:03

Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević pozvao je na TV duel potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića u kojem bi, kako je kazao, ukrstili argumente o rezultatima koje je aktuelna izvršna vlast ostvarila u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

NOVA knjiga o kraljevskoj porodici - Otkriva ove "MRAČNE" TAJNE

Utorak, 30.11.2021 | 12:41

Knjiga Christophera Andersena "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" donosi nove detalje odnosa u kraljevskoj porodici, a iznosi i prilično kontroverzne tvrdnje gdje princa Čarlsa optužuje za rasizam.  

Ovaj gradić je prijestonica POLARNIH MEDVJEDA: U njemu stanuje oko 900 ljudi, ovako izgleda njihov stil života

Utorak, 30.11.2021 | 12:22

Nema puteva koji vode do malog kanadskog grada Čerčila, ali to ne sprečava hiljade turista da svake jeseni dolaze u posjetu. To je zato što u ovom području, u blizini obala zaliva Hadson, možete otići u obilazak i vidjeti najvećeg kopnenog mesoždera na svijetu - polarnog medveda.  

POČASNA TITULA: Rijana proglašena nacionalnim HEROJEM Barbadosa

Utorak, 30.11.2021 | 11:17

Pop pjevačica Rihanna proglašena je nacionalnim herojem Barbadosa.  

Ne odlažite kišobrane - Nakon SUNCA, od četvrtka ponovo OBILNA KIŠA i JAK VJETAR

Utorak, 30.11.2021 | 10:39

Nakon kratkotrajne stabilizacije vremenskih prilika ponovo nas u četvrtak i petak očekuje nestabilno vrijeme, najavio je meteorolog Branko Micev. On je kazao da će naročito nestabilno biti u četvrtak, kada će duvati jak jugo i porast dnevne temperature.

KRAJ SERIJE „La Casa de Papel“ samo što nije: Evo šta nas čeka u FINALU

Utorak, 30.11.2021 | 10:19

Ostalo je još malo više od 72 sata do 3. decembra, kada će na Netfliksu premijerno će biti prikazane epizode posljednje sezone španske hit serije "La Casa De Papel".