Petak, 09.06.2023 | 15:39
IZVOR: kolektiv.me

Planirani radovi na mreži - Pročitajte gdje neće biti struje 12. i 13. juna

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 12. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati
Foto: Ilustracija, Pixabay.com

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kruševice i Jasika, zgrade preko puta Doma Zdravlja na Pobrežju

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dio ulice II crnogorskog bataljona, dio ulice Trifuna Đukića i dio Piperske ulice, Orasi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio stare Zlatice ulica Primorska

 Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Sušica, dio Kosića, dio Kosića, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, Koljat, Dio Lazina i dio Mamućevine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica(kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Glava Zete, Ćafa, Baloče, Studeno

Bar        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

Ulcinj   

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Hiper market Voli, Djerane

-u terminu od 8:03 do 12:30 sati: naselje Kruče  

Budva  

-u terminu od 8:00 do 17:00  sati: 2 (Dva) GP ivestitora ''Stabilis Investment''

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati:  objekta ''Casa AL Mare'' i objekta ''Stublina hotel Group''

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Norveško Naselje- Baošići

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Stoliv - dio potrošača 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo, Baljački do, Bobotovo Groblje, Oštrovac, dio Rubeža 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bistrica-Farma, Gornja Crnča

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rodijelja, Pripčići, Gorice, Nikoljac, Mirojevići , Rasovo , Božovića polje, Sokolovica, Gornji grad, Barice

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kula

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bjelojeviće

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Lagatori, dio sela Savin Bor

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Šekular

 Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Plav      

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: selo Hoti

-u terminu od 9:00 do 18:30 sati: uže gradsko jezgro Plava,Dom Kulture i Sporska Hala

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: selo Jablanica

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo , Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara - više isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje, Metaljka, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Orlja

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Rudnik olova i cinka "Gradir Montenegro", naselje Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Jelina Gora

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio ulica Vuka Karadžića i Tripka Džakovića, naselje oko ''MB'' Hotela

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio sela Šumanovac                                            

Zbog planiranih radova na mreži, 13. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podstrana, Popratnica, Kornet, Krusi, Draževina, Dio naselja na Dajbabskoj gori, stara zgrada Butangasa i stambeni blok Stari Butangas

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dio ulice II crnogorskog bataljona, dio ulice Trifuna Đukića i dio Piperske ulice, Grudice

Zeta      

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mojanovići, željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Sušica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica(kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Glava Zete, Baloče, Ćafa, Studeno

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Nikšić   

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dučice, Dučićki Dolovi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Baljački do

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Bar        

-u terminu od 7:30 do 18:00s sati: potrošači iznad magistrale uz Suvi Potok,dio potrošača Rutke, dio potrošača Partizanski Put, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

Ulcinj   

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nova Mahala I, Autobuska stanica                                       

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Djerane, dio naselja Đerane kod pekare Evropa

Budva  

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: 2 (Dva) GP ivestitora ''Stabilis Investment''

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Topla 2

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Kostanjica, Verige

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Mržep- Stpoliv -područje od Trojstva do šanka Oskar                                       

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Žari-Razboj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Juškovića potok

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati. Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Polje Dragovića, Međuriječje

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lješnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Grančarevo, Pripčići, Bistrica, Njegnjevo, Rakonje, Boturići

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela  Lagatori, sela: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: ulice Čukarička, Gornoseljska I dio ulice 29. Novembar

 Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće, sela:Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina                                      

Plav      

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Selo Hoti

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: selo Jablanica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Podgora, dio sela Šumanovac

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Betonjerka, dio ul. Narodne Revolucije, Vodovod Pliješ, vodovod Podpliješ, Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma - Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex - Vujanović, staklorezačka radnja - Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Monter, Vektrina rasvjeta, zgrada pogranične Policije, Carinski terminal,  Radosavac, restoran Balkan, Rudnička zgrada, Klanica, dio ul. Oslobođenja, dio naselja Ševari i Mljekara, Ul.Narodne revolucije, Osnovna škola Boško Buha, Naselje C, benzinske pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje, Mat Petrol pumpa, Restoran i supermarket Franca, autobuska stanica, dio ul.Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, Restoran Oaza, stovarište Vektra, ul. Narodne revolucije, Zgrade u ul.Skerlićevoj i zgrade u ul. Kralja Petra, barake u Naselju C, NVU Zračak Nade, dio ul. Voja Đenisijevića, ul. 37. Divizije, Blaža Jovanovića, Srednjoškolski centar, Osnovna škola Ristan Pavlović, ul. 20. Novembra, dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, ul. Prijepoljska, naselje iza Pošte, naselje Potrlica, dio ul. Ratnih vojnih invalida, Event-centar ''Taša'', ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meteorološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u 3. Sandžačkoj, Romsko naselje, Trlica, repetitor Tvrdaš, Zgrade u naselju Varoš, zgrade u naselju Zlodo, ul. Banijska, Mirka Pejatovića, Ul. 1.decembra, zgrade u ul. 1. Decembra, ul. Pavla Bulatovića, Avalska, dio ul. 37.divizije, Tršove, hotel Pljevlja, Dom Kulture, zgrada Winga, podzemna garaža, Autobuska stanica, Pošta, zgrade TE, ul 3. Sandžačke brigade, zgrada fonda PIO, ul. Narodne Revolucije, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, zgrada Atlas banke, zgrada Suda, Tržni Centar, dio ul. Kralja Petra, zgrada Stara Nama, ul. Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, apoteka Risto Vukotić, Vatrogasni Dom, Volođine, Zoil Lovćen, ul. Podgorička, Dječji vrtić, dio ul. Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti, Dom Vojske, dio ul. 37. Divizije, Dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo, preduzeće Mat Company, dio ul. Oslobođenja, naselje Bajov potok, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, Krejino Vrelo, Pekara, naselje Židovići, Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, Komini - moguća isključenja do 30min

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati:naselje Bogiševac, naselje Dolovi, Dragaševića imanje, Osnovna škola na Gukama, JPU ''Eko bajka'' na Gukama, Hram Svetog Georgija, naselje oko Hrama, naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje, Bolnica, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 - svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, vojna fabrika - Vektra Optel, zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, sportski centar Ada, JU Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića, naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen - Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza - Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana - Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, granični prelaz Ranč - moguća isključenja do 30min

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo - moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Koje DVIJE VRSTE HLJEBA bi trebalo da IZBJEGAVATE?

Nedjelja, 23.06.2024 | 14:51

Hljeb je za mnoge neizostavan obrok, nudi brz i jednostavan izvor ugljenih hidrata.

NIŠTA od KONTROLNOG SASLUŠANJA Spajića i Šaranovića, Zirojević: Parlament i Odbor za bezbjednost su na koljenima

Nedjelja, 23.06.2024 | 14:31

Nakon duže od dva mjeseca čekanja kontrolnog saslušanja premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića sjednica je otkazana, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević.

Niz ZDRAVSTVENIH PREDNOSTI: Da li JABUKE zaista pomažu u procesu mršavljenja?

Nedjelja, 23.06.2024 | 14:08

Postoji niz dijeta i savjeta, koji vam mogu pomoći u gubitku kilograma. Međutim, uz te silne preporuke, ljudi često zaborave da i neke jednostavne i lako dostupne namirnice poput jabuka mogu pomoći u procesu mršavljenja.

50cent IZGUBIO nalog na platformi X na pola sata: Hakeri zaradili MILIONE DOLARA za 30 minuta

Nedjelja, 23.06.2024 | 13:57

Haker je u petak objavio poruku "$GUNIT samo za pobednike...", što je navelo nepoznat broj korisnika da kupe ovu kriptovalutu.

Neda Ukraden PROGOVORILA o UDAJI: Pjevačica OTKRILA da li će ponovo stati na "LUDI KAMEN"

Nedjelja, 23.06.2024 | 13:44

Za Nedu Ukraden su godine samo broj. 

Hadžibegović: Uz dobar RAD i DISCIPLINU možemo da prođemo grupu

Nedjelja, 23.06.2024 | 13:30

Košarkaška reprezentacija Crne Gore sjutra putuje za Atinu gdje će u sklopu priprema za olimpijske kvalifikacije odmjeriti snage sa domaćinom Grčkom i selekcijom Bahama.

Ove znake Zodijaka očekuju VELIKE PROMJENE do kraja LJETA

Nedjelja, 23.06.2024 | 13:09

Ljeto donosi sunce, more i opuštanje, za neke horoskopske znakove ovo će biti period velikih promjena.

POJAČANJE PLAVO-BIJELIH: Oliver Šarkić u Budućnosti

Nedjelja, 23.06.2024 | 12:47

Doskorašnji fudbaler Dečića, Oliver Šarkić, igraće naredne sezone za Budućnost.

Made In New York Jazz Festival PROMOVIŠE džez muziku i INSPIRIŠE mlade muzičare da se oprobaju u tom žanru

Nedjelja, 23.06.2024 | 12:30

Made In New York Jazz Festival ima veliku ulogu u promociji džez muzike u Crnoj Gori, koja nema mjesto i status koji zaslužuje, ali je interesovanje publike iz godine u godinu sve veće, a podrška Ministarstva kulture i medija tom festivalu kontinuirana.

,,Elf“ neće da kalkuliše u MEČU za PRVO MJESTO, Škotska i Mađarska za ostanak na Euru

Nedjelja, 23.06.2024 | 12:16

Kreće rasplet – večerašnjim utakmicama u grupi A (21 h) počinje posljednje kolo na Evropskom prvenstvu u fudbalu.